Schets van poppetje dat afval in container gooit

Afval

Amersfoort heeft als doelstelling om in 2030 een afvalloze stad te zijn. Onze inzet is dat het mensen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om afval goed te...

Lees meer
Pot met centen waaruit een plant groeit

Armoedebestrijding en inkomen

Op het gebied van armoedebestrijding en inkomen, willen we in de komende jaren kijken naar de oorzaken achter armoede en schulden. Die kun je wegnemen met een...

Lees meer
autoluwe binnenstad

Autoluwe binnenstad

GroenLinks wil dat de openbare ruimte meer op de mens wordt ingericht, en minder op autoverkeer als doel op zich. De afgelopen raadsperiode hebben we het voor...

Lees meer
gemeenteraad amersfoort

Bestuur en democratie

De huidige tijd vraagt om meer democratie dan alleen via verkiezingen. Een gemeenteraad die eens per vier jaar wordt gekozen, maakt soms keuzes die door de...

Lees meer
Baasjes lopen met twee kleine hondjes door een park
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Een stad zonder wilde dieren is een stad zonder hart. GroenLinks wil dat Amersfoort wilde dieren de ruimte biedt om in harmonie met de mens te kunnen leven. Dat...

Lees meer
GroenLint

Eerlijk delen in een groene economie

GroenLinks kiest voor een groene en eerlijke economie die werkt voor alle Amersfoorters. Daarin geven we voorrang aan duurzame, verantwoorde ondernemers en...

Lees meer
Zonnepanelen op een dak

Energietransitie

GroenLinks wil een maximale inspanning om ervoor te zorgen dat voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar klimaat wordt achtergelaten. We willen daarom...

Lees meer
Koppel loopt door binnenstad Amersfoort

Financiën

De gemeente moet op een verantwoorde en transparante manier met geld omgaan. Iedere euro is immers een euro van ons allemaal. Voor elk beleidsterrein moet...

Lees meer
park-randenbroek-header.jpg

Groen in de stad

Groen is ongelofelijk belangrijk voor onze stad. Wonen in een groene stad is gezonder en fijner dan in een versteende stad. Daarom gaan we door met het planten...

Lees meer
Kandidaten hand in hand met regenboogcape

Inclusie

In Amersfoort moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Discriminatie, racisme en uitsluiting ondermijnen dat. Als GroenLinks voeren we er met alle kracht actie...

Lees meer
Twee meiden op het voetbalveld

Jeugdzorg

GroenLinks wil dat er extra aandacht komt voor kinderen en jongeren. Wij hebben ons in de afgelopen raadsperiode ingezet om de noodzakelijke zorg dichterbij...

Lees meer
kunst-cultuur-gla.jpg

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur brengen leven in de brouwerij, zorgen voor verbinding en bevragen ons. Het draagt bij aan de sociaalemotionele ontwikkeling en het mentale...

Lees meer