Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Afval

Afval

Wij zijn er trots op dat mede door GroenLinks het scheiden van huishoudafval in Amersfoort verder is verbeterd. Voor de doelstelling in 2030 een afvalloze stad...

Lees meer
autoluwe-binnenstad-gla.jpg

Autoluwe binnenstad

De verkeersdruk op de binnenstad neemt toe: meer inwoners en ook een toenemend aantal bezoekers in ons centrum. GroenLinks ziet graag dat het centrum leefbaar...

Lees meer

Bestuur van de stad

Het gemeentebestuur is er voor de burgers, niet omgekeerd. Dat wordt in de stad niet altijd zo ervaren. In de afgelopen periode zijn stappen gezet naar...

Lees meer
bomen-groen-gla.jpg

Bomen en groen

Groen is ongelofelijk belangrijk voor onze stad. Wonen in een groene stad is gezonder dan in een versteende stad. Groen in de stad heeft natuurwaarde...

Lees meer
park-randenbroek-header.jpg

De groene gemeente

GroenLinks wil dat inwoners van Amersfoort kunnen opgroeien in een groene en gezonde leefomgeving. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en...

Lees meer
roze-zaterdag-header.jpg

De open gemeente

In Artikel 1 van onze grondwet staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst...

Lees meer
shutterstock-wmo-header.jpg

De sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op...

Lees meer
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Veel van haar levendigheid en leefbaarheid dankt de stad aan de aanwezigheid van dieren. Verbetering van het leefmilieu van dieren verdient daarom aandacht.

Lees meer

Duurzame economie en werk

Om een vitale stad te blijven moet het aantal arbeidsplaatsen in Amersfoort stijgen. Dat kan ook, want er liggen veel kansen. Een voorbeeld: verduurzaming van...

Lees meer

Financiën

Een groene, sociale en open gemeente kost wat. Het is van groot belang dat het stadsbestuur op een verantwoordelijke manier met financiën en risico’s omgaat.

Lees meer
schuldhulp-gla.jpg

Inkomen

De meeste Amersfoorters geven hun leven zelfstandig vorm. Maar niet iedereen kan de touwtjes aan elkaar knopen. Een aantal groepen in Amersfoort kan onmogelijk...

Lees meer
zonnepanelen-gla.jpg

Klimaatneutraal

Amersfoort heeft in 2012 de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Een grote en belangrijke uitdaging. In huizen willen we niet langer aardgas...

Lees meer