Dit is wat wij willen:

  • Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen op het gebied van jeugd, welzijn en zorg worden de groepen om wie het gaat, altijd betrokken als volwaardige gesprekspartner. Ervaringsdeskundigheid wordt erkend en beter benut.
  • Bij de inrichting van de openbare ruimte neemt de gemeente het perspectief van de jeugd structureel mee. Kinderen moeten mee kunnen praten over plannen. Samen met jongeren en buurtbewoners bespreken we oplossingen voor eventuele overlast op hangplekken. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om deel te nemen aan sport en cultuur. 
  • In de jeugdhulpverlening staan de belangen van jongeren centraal. We voorkomen uithuisplaatsingen zoveel mogelijk, door de zorg rondom de leefwereld van jongeren te organiseren. Jongeren krijgen recht op een zelfgekozen vertrouwenspersoon en we garanderen continuïteit in de zorg.
  • Aangezien de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp een grote impact heeft op het leven van kwetsbare jongeren, worden klachten gehoord en opgevolgd. Signalen van misstanden worden nauwkeurig onderzocht. Wachtlijsten voor jeugdhulp zijn onwenselijk en worden teruggedrongen, ook als dat extra geld kost.
  • Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken wij volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.