Nieuws

Versneld werken aan huisvesting kwetsbare doelgroepen

Bram Leeuwenkamp

Bram Leeuwenkamp wil versneld aan de slag met huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. De motie die hij hiervoor indiende, samen met ChristenUnie en PvdA, is dinsdagavond met brede steun in de raad aangenomen. De motie draagt het college op te onderzoeken wat ervoor nodig is om versneld huisvesting te kunnen realiseren voor kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren in instellingen voor begeleid en beschermd wonen. Zij verblijven daar langer dan nodig, doordat er veel te weinig betaalbare woningen zijn. Dat zij niet kunnen doorstromen, zorgt ook voor toenemende wachtlijsten en zorgkosten. "Huisvesting is het antwoord," aldus Bram. Dan snijdt het mes aan meerdere kanten.

Lees verder

Ons statement tijdens programmabegroting 2020

Dillian Hos

Onze fractievoorzitter Dillian Hos had het in haar beschouwing op de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 graag gehad over de inclusieve stad, de mooie investeringen in de zorg, de schuldenaanpak, armoedebestrijding en hoe je gespaarde reserves kunt inzetten om te investeren. Ze koos er uiteindelijk voor om het over duurzaamheid te hebben. Hieronder lees je haar statement, zoals zij die vanavond, dinsdag 4 november uitsprak.

 

Ook in moeilijke tijden de schouders er samen onder

Het dak op? Ja!

groene daken

Amersfoort gaat volgend jaar al experimenteren met een stimuleringsregeling voor particulieren die uitbouwtjes, schuren of garages van groene daken willen voorzien. Tanika Scherbinski is erg blij met dit bericht van wethouder Kees Kraanen. Zij diende begin deze maand namens GroenLinks en samen met CDA en CU de motie Het dak op? in, waarin het college is gevraagd te onderzoeken hoe we in Amersfoort groene daken kunnen stimuleren met onder meer met een subsidiesysteem voor particulieren en bedrijven. “Nu kunnen we er al mee experimenteren, nog voordat het onderzoek is afgerond. Ik hoop dat er veel interesse is in de stad, zodat dit experiment een groot succes wordt,” aldus Tanika.

 

Waarom groen op je dak?

Autoluwe binnenstad én autoluwe Kamp

kamp autoluw

Een centrum dat het domein is van voetgangers en fietsers. Waar je je lopend en fietsend veilig kunt verplaatsen en je ontspannen kunt genieten van de historische binnenstad en het winkel- en horeca-aanbod. Een langgekoesterde wens van ons, die gaat uitkomen. Met het voorstel dat deze maand in de gemeenteraad wordt besproken zijn we bijna tevreden. Wij willen graag een toevoeging: ook de Kamp autoluw. Daar hebben we een voorstel voor ingediend. Ook willen we graag na een jaar evalueren.

Ons voorstel: ook de Kamp autoluw

GroenLinks-idealen en de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. De invoering van deze rigoureuze wetswijziging op 1 januari 2021 - volgens velen de grootste ‘stelselherziening’ sinds de Tweede Wereldoorlog - zal de gemeentelijke organisatie net zo op z’n grondvesten doen schudden als de decentralisaties in het sociaal domein dat deden, is de verwachting. Meedenken over de kansen en bedreigingen die de nieuwe wet biedt en hoe we daar als GroenLinks de komende tijd mee omgaan? Neem contact op! Jeroen Bulthuis geeft in dit stuk toelichting op de wet en de manier waarop we er nu al mee bezig zijn.

GroenLinks-idealen in de praktijk brengen dankzij de komst van de Omgevingswet, hoe doe je dat?

Lees verder

Alleen reclamedrukwerk met JA sticker

geen ongeadresseerd reclamedrukwerk

Alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus als je dat wil? Wij komen volgende week dinsdag met het voorstel om alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk te laten bezorgen bij huishoudens met een Ja-Ja sticker en dienen hiertoe samen met de PvdA een motie in. 'Dit zogeheten opt-in systeem zorgt ervoor dat mensen alleen nog reclamedrukwerk krijgen als ze dit aangeven met de Ja-Ja sticker,' zegt raadslid Tanika Scherbinski. 'Daardoor kunnen we veel papier besparen, volgens MilieuCentraal zo’n 33 kilo per huishouden per jaar. Want hoewel we in Amersfoort oud papier goed recyclen, het voorkomen van afval is natuurlijk beter!”

 

Lees verder

Pagina's