Nieuws

Bas Eickhout in Amersfoort: 'Het gaat erom welk Europa je wil.'

Bas Eickhout in Amersfoort

“Het gaat er niet om of je voor of tegen Europa bent, maar welk Europa je wil,” zei Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks voor de Europese Verkiezingen. Hij was zaterdag in Amersfoort om leden en andere aanwezigen te inspireren vooral te gaan stemmen komende donderdag.

 

Lees verder

Bouwplannen Schothorsterlaan

Schothorsterlaan 88

Zorgen over de bouwplannen voor de Schothorsterlaan 88? Dat begrijpen wij heel goed. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er een plan kan komen dat kwaliteit en ecologische functie van het park versterkt en ook ruimte biedt voor (beperkte) woningbouw. Het voornemen is om circa 25 procent van het hele beschikbare terrein te bebouwen en raadslid Jeroen Bulthuis legt in dit stuk uit waarom wij daar in beginsel positief tegenover staan.

 

Waarom die 25 procent wel bebouwen?

Betaald parkeren in vergunninggebieden

In de gemeenteraad spreken we regelmatig over parkeren. Een onderwerp waarvoor altijd veel belangstelling is op de publieke tribune. Niet gek, want als het ergens gaat over het afwegen van belangen, dan is het wel bij parkeren. Wie mag aanspraak maken op de openbare ruimte?

Morgen spreken we in de gemeenteraad over een voorstel om stapsgewijs vergunninggebieden om te vormen tot gebieden voor betaald parkeren. Hoe ziet GroenLinks dit?

Lees verder

Scholen als afspiegeling van de wijk

Wij vinden het van belang dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. Op dinsdag 9 april gaan we daarom in gesprek met betrokkenen uit het onderwijsveld en raadsleden, tijdens een rondetafelgesprek dat we samen met D66 hebben georganiseerd. In hoeverre gaan leerlingen in de eigen wijk naar school en hoe kunnen we dat bevorderen?

Waarom vinden we dit belangrijk? Raadslid Bram Leeuwenkamp - die scholen ziet als maatschappij in het klein - licht toe in dit artikel.

Lees verder

Sociaal Domein: praat mee!

Op initiatief van Bram Leeuwenkamp starten we met een Platform Sociaal Domein. We gaan graag regelmatig met inwoners in gesprek over thema’s op dit gebied. Van betrokken burgers en mantelzorgers tot professionals: iedereen is welkom, ook niet-leden. De eerste bijeenkomst - woensdag 20 februari - heeft als thema welzijnswerk en wijkteams.

 

Lees verder

Deltaplan Wonen: visie GroenLinks

De woningmarkt in Amersfoort zit op slot. Het is voor veel mensen - in het bijzonder starters en mensen met een laag inkomen - haast onmogelijk woonruimte te vinden. Dit gebrek aan betaalbare woonruimte is een groot maatschappelijk probleem en vraagt om een actieve rol van de gemeente. GroenLinks heeft daarom het initiatief genomen voor het Deltaplan Wonen, waarin een ambitieuze aanpak voor de bestrijding van de woningnood in Amersfoort wordt uitgewerkt. Dit voorjaar moet het plan er liggen. We blikken graag vooruit op dit Deltaplan: wat zijn onze verwachtingen en welke maatregelen willen we er in elk geval in terug zien?       

 

Niet lullen maar poetsen, samen met anderen

Pagina's