Nieuws

Algemene beschouwingen

Bovenstaande poster van Loesje staat ingelijst op het bureau van de werkplek van Dillian Hos, onze fractievoorzitter. Een inspirerende uitspraak die haar uitdaagt om in kansen te denken en niet bang te zijn om soms een beetje voor de troepen uit te lopen. Als je namelijk blijft doen wat je altijd doet, kom je niet verder.

Wij vinden het  een mooi adagium voor de wijze waarop wij met elkaar onze stad zouden moeten besturen. Met lef en leiderschap. Onderstaande tekst sprak zij vandaag uit bij de algemene beschouwingen op de Kadernota 2020-2023 in de raad.

Lees verder

Bas Eickhout in Amersfoort: 'Het gaat erom welk Europa je wil.'

Bas Eickhout in Amersfoort

“Het gaat er niet om of je voor of tegen Europa bent, maar welk Europa je wil,” zei Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks voor de Europese Verkiezingen. Hij was zaterdag in Amersfoort om leden en andere aanwezigen te inspireren vooral te gaan stemmen komende donderdag.

 

Lees verder

Bouwplannen Schothorsterlaan

Schothorsterlaan 88

Zorgen over de bouwplannen voor de Schothorsterlaan 88? Dat begrijpen wij heel goed. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er een plan kan komen dat kwaliteit en ecologische functie van het park versterkt en ook ruimte biedt voor (beperkte) woningbouw. Het voornemen is om circa 25 procent van het hele beschikbare terrein te bebouwen en raadslid Jeroen Bulthuis legt in dit stuk uit waarom wij daar in beginsel positief tegenover staan.

 

Waarom die 25 procent wel bebouwen?

Betaald parkeren in vergunninggebieden

In de gemeenteraad spreken we regelmatig over parkeren. Een onderwerp waarvoor altijd veel belangstelling is op de publieke tribune. Niet gek, want als het ergens gaat over het afwegen van belangen, dan is het wel bij parkeren. Wie mag aanspraak maken op de openbare ruimte?

Morgen spreken we in de gemeenteraad over een voorstel om stapsgewijs vergunninggebieden om te vormen tot gebieden voor betaald parkeren. Hoe ziet GroenLinks dit?

Lees verder

Scholen als afspiegeling van de wijk

Wij vinden het van belang dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. Op dinsdag 9 april gaan we daarom in gesprek met betrokkenen uit het onderwijsveld en raadsleden, tijdens een rondetafelgesprek dat we samen met D66 hebben georganiseerd. In hoeverre gaan leerlingen in de eigen wijk naar school en hoe kunnen we dat bevorderen?

Waarom vinden we dit belangrijk? Raadslid Bram Leeuwenkamp - die scholen ziet als maatschappij in het klein - licht toe in dit artikel.

Lees verder

Sociaal Domein: praat mee!

Op initiatief van Bram Leeuwenkamp starten we met een Platform Sociaal Domein. We gaan graag regelmatig met inwoners in gesprek over thema’s op dit gebied. Van betrokken burgers en mantelzorgers tot professionals: iedereen is welkom, ook niet-leden. De eerste bijeenkomst - woensdag 20 februari - heeft als thema welzijnswerk en wijkteams.

 

Lees verder