Nieuws

Westelijke Ontsluiting

GroenLinks is en blijft tegen de Westelijke Rondweg; we zien de noodzaak ervan niet en de aanleg gaat ten koste van veel groen. We hoopten dat één van de partijen die in de afgelopen periode voorstander van deze weg waren tot inkeer zou komen, zodat de weg te stoppen zou zijn. Dat is niet gebeurd.

Lees verder

Motie nazorg (ex-)gedetineerden

Youssef El-Messaoudi

Raadsleden Youssef el-Messaoudi (GL) en Kees Kraanen (VVD) dienen morgen - 15 mei - een motie in waarin zij het college verzoeken het Maatwerkvangnet dat er is voor (ex-)gedetineerden met een huurwoning eveneens beschikbaar te maken voor (ex-)gedetineerden met een koopwoning.

 

Lees verder

Molkenboer formateur in Amersfoort

Victor Molkenboer formateur Amersfoort

Burgemeester Victor Molkenboer van Woerden gaat aan de slag als formateur in Amersfoort. Hij heeft positief geantwoord op het verzoek van ChristenUnie, D66, GroenLinks en VVD om de formerende partijen te begeleiden in het vormen van een nieuwe coalitie.

Lees verder

Aan de slag

Astrid Janssen tijdens toelichting Backer.

Verkenner Joris Backer adviseert in zijn eindrapport van 13 april zoals bekend een vierpartijencoalitie van D66, Groen Links, VVD en CU en lichtte zijn advies dinsdag 17 april toe tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal. We zijn blij met dit advies en gaan nog deze week aan de slag met gesprekken met deze partijen en het aanstellen van een formateur.

Verkenner: coalitie GL, D66, VVD en CU meest kansrijk

Nieuwe fractie GL Amersfoort

Verkenner Joris Backer heeft zijn eindrapportage afgerond en concludeert dat de combinatie van GroenLinks, D66, VVD en ChristenUnie de meeste kans maakt om een duurzame, stabiele en ambitieuze coalitie te vormen. Wij zijn blij dat we verder kunnen praten en dat Backer concludeert dat deze partijen ‘de uitdagingen waar Amersfoort voor staat met eenzelfde urgentie en ambitie het hoofd willen bieden.’

 

Toelichting en eindrapportage

Tweede ronde verkenningen nieuw colllege

Verkenningen nieuw college Amersfoort

Een kort bericht over de verkenningen voor een nieuwe Amersfoortse coalitie. Na het eerste gesprek van vorige week, hebben we gisteren een tweede gesprek gevoerd met de informateur, de heer Backer. In dat gesprek hebben we op zijn verzoek onze visie gegeven op een aantal onderwerpen. Het gesprek ging onder andere over duurzaamheid, woningbouw, een nieuw stadhuis, het sociaal domein, de Westelijke Rondweg en financiën.

Wat wij graag willen