Nieuws

Bram Leeuwenkamp stelt vragen over lerarentekort

We maken ons zorgen over het toenemende lerarentekort in het basisonderwijs en op middelbare scholen. Bram Leeuwenkamp heeft daarom schriftelijk vragen ingediend en wil van het college onder meer weten hoe groot het lerarentekort in de stad precies is.

“We moeten voorkomen dat er straks een generatie opgroeit die kwalitatief minder goed onderwijs krijgt. Daarnaast heeft het tekort ook invloed op het pedagogische klimaat: kinderen dreigen niet meer de zorg en aandacht te krijgen die zij nodig hebben, vanwege maatregelen om de tekorten op te vangen, zoals bijvoorbeeld het onderverdelen van klassen. Met name voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is dit risicovol en onwenselijk.”

Lees verder

Westelijke Ontsluiting, en nu

De gemeenteraad sprak gisteravond over de Westelijke Ontsluiting. Dat is een weg die wij niet wensen, maar waarvan de raad eerder wel heeft besloten deze aan te leggen. We hebben ons door deel te nemen aan de coalitie gecommitteerd aan het uitvoeren van een besluit dat er al lag. Het dossier is echter nog niet gesloten en voor ons zijn er twee momenten waarop de uitvoering van het besluit ter discussie kan en moet komen: als blijkt dat het project financieel niet meer haalbaar is of als onomstotelijk vast staat dat het college de raad niet juist heeft geïnformeerd.

Lees verder

Begroting: hoopvol, trots en zorgen

Fractievoorzitter Dillian Hos over een hoopvolle begroting

Fractievoorzitter Dillian Hos sprak vanavond tijdens de algemene beschouwingen over een hoopvolle begroting voor de komende vier jaar. Er is geld uitgetrokken voor investeringen in zaken die wij belangrijk vinden, met prioriteiten voor duurzaamheid en klimaat. Bovendien werkt het college nu ook aan de door ons zo gewenste klimaatbegroting. Uitgaven voor de zorg zullen meegroeien met de groei van ons inwonertal. Daar zijn we trots op. Zorgen zijn er ook.

Lees verder over onze visie en moties

Centrum vanaf zomer '19 autoluw!

Autoluwe binnenstad, ja graag. Dan is dit verleden tijd.

Een autoluwe binnenstad? Ja, graag! Onze lang gekoesterde wens gaat volgend jaar zomer al in vervulling; er is brede steun in de raad voor de maatregelen die nodig zijn. ‘Een mooie stap, waar we heel blij mee zijn,’ aldus Dillian Hos, woordvoerder mobiliteit.

 

Lees verder