Nieuws

Leren van lichtpuntjes in coronacrisis

Dillian Hos

Wekelijks bespreken we in de raad de impact van de coronacrisis. Dillian Hos sprak deze dinsdag tijdens de derde algemene ronde en Bram Leeuwenkamp bij de ronde over het sociaal domein. Er zijn veel vragen of het hier en nu. Wij willen ook graag een blik vooruit werpen en het gesprek over de toekomst van de stad aangaan.

 

Over lichtpuntjes voor de toekomst

Meer bewegingsruimte fietsers en voetgangers

Ruimte voor fietsers
Het dagelijks leven komt langzaam weer op gang. Dat betekent meer mensen op straat, meer fietsers en voetgangers die ook de ruimte moeten hebben om anderhalve meter afstand te houden. Dat lukt niet overal. Daarom hebben we samen met D66 en PvdA een motie ingediend om te onderzoeken waar in Amersfoort knelpunten optreden voor fietsers en voetgangers en welke maatregelen we snel kunnen nemen, zodat iedereen volgens de RIVM-richtlijnen aan het verkeer kan deelnemen
Lees verder

Filmpje! Onze visie op de groei van Amersfoort

De woningnood in Amersfoort is een groot en urgent maatschappelijk probleem. In dit filmpje nemen we jullie graag mee in onze visie hierop, en op de groei van de stad als geheel. Leden die vorige week aanwezig waren tijdens onze Zoom- ALV zagen de film al. Met hen spraken we onder meer in groepjes over verschillende visies op woningbouw in de toekomst en dat leidde tot vruchtbare input. Ook reageren? Laat van je horen!

 

Meer openbare buitenruimte

Door de maatregelen rond het coronavirus is er minder verkeer in de stad en tegelijkertijd hebben veel bewoners de behoefte om naar buiten te kunnen, zeker met dit mooie weer en de zomer die eraan komt. Wij stellen daarom voor om extra openbare ruimte voor inwoners te creëren. Voor kinderen om buiten te spelen en ook voor wandelaars, fietsers, sporters en bewoners die zelf niet over voldoende buitenruimte beschikken.

Lees verder

Instructies ALV Zoom 23 april

Beste leden,
Hieronder vindt u drie korte filmpjes met uitleg en korte instructie over onze online ALV van donderdag 23 april.

 

Onze GroenLinkse visie op de groei van de stad

De woningnood in Amersfoort is groot. Vriend en vijand zijn het er over eens dat dit een urgent maatschappelijk probleem is. De gemeente heeft daarom in 2019 mede op ons initiatief het ‘Deltaplan Wonen’ opgesteld. Hierin is onder meer vastgelegd dat we tot 2030 jaarlijkse ca. 1000 nieuwe woningen moeten bijbouwen. Dat gebeurt zoveel mogelijk binnen de bestaande stadsgrenzen. Aan deze inbreiding zitten wel grenzen. Het mag niet ten koste gaan van het groen en de leefbaarheid in de stad en het is belangrijk dat de verbinding tussen de stad en het omliggende landschap behouden blijft.  Bovendien is de stad in 2030 niet uitgegroeid. Het moment komt daarom in beeld dat we - ook als GroenLinks - moeten gaan denken over bouwen buiten de ‘rode contouren’, zoals in Vathorst Bovenduist.

Lees verder