Afdeling

GroenLinks op campagne voor Station Amersfoort
GroenLinks op campagne voor Station Amersfoort

GroenLinks heeft in Amersfoort ruim 400 leden, van wie zo'n 30 aktief zijn in het bestuur, de fractie of in diverse commissies. Naast de actieve leden is er nog een netwerk van leden die op een bepaald gebied kennis en/of ervaring hebben. Ze geven de raadsleden gevraagd maar ook ongevraagd advies.

Fractie

Sinds de raadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft GroenLinks 3 van de 39 zetels in de gemeenteraad van Amersfoort. De fractie van GroenLinks bestaat uit Astrid Janssen (fractievoorzitter), Frans Prins en Dillian Hos. De raadsleden krijgen ondersteuning van buitengewoon fractielid Esther Lieverse. Zij heeft wel spreekrecht maar geen stemrecht en treedt op als tweede woordvoerder op een aantal dossiers. Ida Bromberg is fractiemedewerker. Zij is o.a. verantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning, secretariaat en publiciteit.

Oppositie

GroenLinks is op dit moment oppositiepartij. Tussen 2002 en 2014 maakte GroenLinks deel uit van de coalitie en was met een wethouder vertegenwoordigd in het college van BenW. Dat waren achtereenvolgens Gerda Eerdmans (Onderwijs, Milieu, Integratie en Dienstverlening), Sebastiaan van 't Erve (Duurzaamheid, Sociale Zekerheid en Integratie, Amersfoort 2.0) en Cees van Eijk (Duurzaamheid, Sociale Zekerheid en Integratie, Milieu, Onderwijs).

Bestuur

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Amersfoort ondersteunt de fractie met raad en daad en organiseert verkiezingscampagnes, discussiebijeenkomsten over lokale of landelijke kwesties, maar ook ledenvergaderingen waar het bestuur en de fractie verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de leden in Amersfoort. Sinds begin 2004 wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Het bestuur onderhoudt voorts de contacten met de provinciale afdeling van Utrecht, het landelijk bureau van GroenLinks, en enkele landelijke werkgroepen.

Bankrekening

Triodos Bank NL89TRIO0254419542 t.n.v. GroenLinks Amersfoort.

Contact

Neem contact op met fractie en/of bestuur via het webformulier.