GroenLinks heeft in Amersfoort rond de 500 leden, van wie zo'n 30 actief zijn in het bestuur, de fractie of in diverse commissies. Naast de actieve leden hebben we een netwerk van leden met kennis en/of ervaring op een bepaald gebied. Zij geven onze raadsleden gevraagd en ook ongevraagd advies.

Fractie

De derde partij van de stad, nog nooit was GroenLinks in Amersfoort zo groot. Na de fantastische verkiezingsuitslag van 21 maart 2018 is ons aantal zetels verdubbeld van 3 naar 6 van de 39 zetels in de raad. De fractie van GroenLinks bestaat uit Dillian Hos (fractievoorzitter), Youssef El-Messaoudi (vice-fractievoorzitter, lid Presidium), Jeroen Bulthuis, Linda van Tuyl, Bram Leeuwenkamp en Tanika Scherbinski. Ida Bromberg is fractie-ondersteuner en o.a. verantwoordelijk voor inhoudelijke ondersteuning, secretariaat en publiciteit.

Coalitie

GroenLinks maakt sinds de zomer van 2018 deel uit van de coalitie met D66, VVD en CU en is met twee wethouders - Astrid Janssen en Cees van Eijk - vertegenwoordigd in het college.
Astrid Janssen heeft de volgende portefuilles: Duurzaamheid, Omgevingswet, Energietransitie, Ruimtelijke ordening, Wagenwerkplaats en is wijkwethouder Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier.
Cees van Eijk is verandwoordelijk voor: Werk en inkomen, Jeugd, Jeugdzorg, Diversiteit en toegankelijkheid, Regionale samenwerking en is wijkwethouder Stadshart, Kruiskamp en Koppel.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Amersfoort ondersteunt de fractie met raad en daad en organiseert verkiezingscampagnes, discussiebijeenkomsten over lokale of landelijke kwesties en ledenvergaderingen waar  bestuur en  fractie verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de leden in Amersfoort. Het bestuur onderhoudt contacten met de provinciale afdeling van Utrecht, het landelijk bureau van GroenLinks en enkele landelijke werkgroepen.

Bankrekening

Triodos Bank NL89TRIO0254419542 t.n.v. GroenLinks Amersfoort.

Contact

Neem contact op met fractie en/of bestuur via een mailtje naar fractie.groenlinks@amersfoort.nl of bestuur@groenlinksamersfoort.nl