GroenLinks heeft in Amersfoort ruim 500 leden, van wie zo'n 30 actief zijn in het bestuur, de fractie of in diverse commissies. Naast de actieve leden hebben we een netwerk van leden met kennis en/of ervaring op een bepaald gebied. Zij geven onze raadsleden gevraagd en ook ongevraagd advies.

Fractie

GroenLinks is de tweede partij van Amersfoort. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 haalden we opnieuw zes zetels. De fractie van GroenLinks bestaat uit Bram Leeuwenkamp (fractievoorzitter), Astrid Janssen, Freya Sixma, Dillian Hos, Youssef El-Messaoudi, Ida Bromberg en Jeroen Bulthuis (buitengewoon raadslid).

Coalitie

GroenLinks maakt sinds juli 2022 deel uit van de coalitie met D66, CDA, Partij van de Dieren en CU en is met twee wethouders - Astrid Janssen en Nadya Aboyaakoub-Akkouh - vertegenwoordigd in het college.

Astrid Janssen heeft de volgende portefuilles: Wonen, Spoorzone Langs Eem en Spoor, Energietransitie en is wijkwethouder van Soesterkwartier, Randenbroek en Schuilenburg.

Nadya Aboyaakoub-Akkouh verantwoordelijk voor: Jeugd(zorg), Onderwijs PO/VO, Inburgering en integratie en Werk, inkomen en armoedebeleid. Daarnaast is zij wijkwethouder Liendert en Rustenburg.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Amersfoort ondersteunt de fractie met raad en daad en organiseert verkiezingscampagnes, discussiebijeenkomsten over lokale of landelijke kwesties en ledenvergaderingen waar  bestuur en  fractie verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de leden in Amersfoort. Het bestuur onderhoudt contacten met de provinciale afdeling van Utrecht, het landelijk bureau van GroenLinks en enkele landelijke werkgroepen.

Bankrekening

Triodos Bank NL89TRIO0254419542 t.n.v. GroenLinks Amersfoort.

Contact

Neem contact op met fractie en/of bestuur via een mailtje naar fractie.groenlinks@amersfoort.nl of bestuur@groenlinksamersfoort.nl.