Standpunten

Standpunten

De groene gemeente

GroenLinks wil dat inwoners van Amersfoort kunnen opgroeien in een groene en gezonde leefomgeving. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor vervoer zonder schadelijke uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten, voor energiezuinige huizen. Door nu te kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

 

De open gemeente

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Wij gaan uit van vertrouwen in docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. Daarom staat het geven van ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf voorop. Transparantie in het handelen van bestuur en overheid -weten wat je aan elkaar hebt- hoort ook bij de open gemeente. Burgers moeten op een overheid kunnen vertrouwen die het eerlijke (en volledige!) verhaal vertelt.

GroenLinks zal zich actief en betrokken, in woord en daad inzetten om Artikel 1 van de grondwet in Amersfoort te realiseren. Dit betekent dat wij werken aan een kleurrijke gemeente waar iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. En met iedereen bedoelen we werkelijk iedereen: jongeren, ouderen, mensen met en zonder (betaald) werk, mensen met en zonder beperking, mensen met en zonder levensbeschouwelijke achtergrond, LHBTI, hetero’s en genderneutraal.

 

Verkiezingsprogramma GroenLinks Amersfoort

De sociale gemeente

Iedereen kan meedoen en een fatsoenlijk bestaan opbouwen. Via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt werk te vinden, krijgen zij hulp van de gemeente. Er hoort een goed (sociaal) vangnet te zijn voor wie zijn/haar baan verliest of ziek wordt. Zo laat Amersfoort mensen nooit in de steek. Ook vinden we dat elk kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school en te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. Ook in het onderwijs en in de zorg staat bij GroenLinks de mens centraal. Regels en structuren zijn van ondergeschikt belang. Vertrekpunt is: wat kunnen mensen en wat willen zij zelf.