In de komende jaren willen we vooral verder kijken naar de oorzaken achter armoede en schulden. Die kun je wegnemen met een samenhangende aanpak op het gebied van werk, welzijn, wonen en onderwijs. Daarvoor is het nodig dat de gemeente samenwerkt met instanties als het UWV, de wijkteams, het welzijnswerk, woningcorporaties, huisartsen en leraren. Door samenhangende problemen op te sporen, kan hulp effectief zijn. 

Dit is wat wij willen:

  • We gaan uit van vertrouwen. Daarom kiezen we voor bijstand zonder repressie. Er is geen verplichte tegenprestatie. Bijverdienen of een opleiding volgen, wordt makkelijker. Mensen in de bijstand moeten zich kunnen ontwikkelen.
  • We willen experimenteren met een basisinkomen. Dat willen we voor een deel van de langdurig werklozen mogelijk maken. Ook een combinatie van bijstand en betaald werk is mogelijk.
  • We investeren structureel in schuldhulpverlening. Schulden worden zo snel mogelijk gesignaleerd en gesaneerd zodat deze niet onnodig oplopen. Huisuitzettingen worden voorkomen, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen. De gemeente maakt afspraken met organisaties en bedrijven over het opschorten van incassopraktijken voor mensen in de schuldhulpverlening. Organisaties en bedrijven die daar niet aan meewerken, sluiten achteraan in de rij bij het terugvorderen van schulden.
  • We zorgen voor toegankelijke en ruimhartige armoederegelingen. Geldcheck033 is een goed voorbeeld. Kinderen én volwassenen moeten kunnen rekenen op ondersteuning voor schoolkosten, kleding en deelname aan het sociale leven
  • Als de gemeente een fout maakt bij de berekening van bijstand, dan hoeven mensen het teveel ontvangen geld niet terug te betalen. Eenmaal ontvangen, blijft ontvangen. 
  • Het aantal daklozen in Nederland is in de afgelopen tien jaar tijd verdubbeld. Onder de noemer ‘housing first’ willen we dat dak- en thuislozen een huis en structurele hulp krijgen. We ondersteunen mensen die hun huis openstellen voor een dak- en thuisloze en we geven een beurs aan voormalige dak- en thuislozen die als ervaringsdeskundigen helpen.