Dit is wat wij willen:

  • Om inwoners meer inzicht te geven in beleidsontwikkelingen willen we dat beleidsgegevens beschikbaar worden gesteld via open data. 
  • GroenLinks wil dat iedere wijk een kinderwijkraad en de stad een kinderburgemeester krijgt. Samen met jongeren maken we een plan hoe we de participatie van jongeren in Amersfoort kunnen verbeteren. Zo krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun stempel te drukken op plannen voor hun wijk en de stad. 
  • We gaan verder experimenteren met nieuwe vormen van directe participatie zoals de gelote burgerraad. We gebruiken de ervaringen die daarmee worden opgedaan in Amsterdam en andere steden.
  • Amersfoort ontwikkelt een eigen vorm van ‘Right to Challenge’. Dit betekent dat inwoners de ruimte krijgen om plannen voor de gemeente te maken en deze zelf uit te voeren. De gemeente bepaalt samen met bewonersinitiatieven hoe dit eruit komt te zien. 
  • We willen burgerinitiatieven koppelen aan ambtenaren. Dat moet voorkomen dat inwoners de weg kwijtraken en het gevoel hebben dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden.
  • De gemeente moet meer gebiedsgericht gaan werken en minder sectorgericht. De gezamenlijke opgaves voor een wijk of buurt zijn leidend bij beleidsontwikkeling en aanpak. Uit gebiedsgerichte samenwerking kan kracht ontstaan. 
  • In communicatie moet de gemeente minder denken vanuit wet- en regelgeving en meer vanuit de belevingswereld van de inwoners en diens zorgen of wensen.
  • We koesteren de lokale journalistiek. Het is de luis in de pels van de lokale democratie. De gemeente moet meer doen om de continuïteit en kwaliteit van de lokale journalistiek te waarborgen.