Dit is wat wij willen:

  • We willen dat er een coronafonds komt om te investeren in herstel van de stad. Hierbij geven we voorrang aan investeringen in brede welvaart en groene groei. Denk aan het opleiden en omscholen van mensen met weinig baankansen ten behoeve van de zorg, het onderwijs, de bouw, de energietransitie en de verduurzaming van sociale huurwoningen. 
  • De gemeente faciliteert (maatschappelijke) ondernemers, bedrijven en instanties met het scheppen van zogenoemde basisbanen voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen en die ook niet per se een doorstroom naar regulier werk beogen. 
  • Er komt meer gesubsidieerd werk en we gaan verdringing van reguliere arbeid door re-integratie tegen. 
  • We beperken het aantal externe medewerkers dat we als gemeente inhuren. We beteugelen doorgeslagen flexwerk. Vast werk moet de norm zijn, ook bij werk dat de gemeente uitbesteedt. 
  • Amersfoort kent veel zelfstandige ondernemers. We willen zorgen dat er voor hen voldoende werkruimtes en ontmoetingsmogelijkheden zijn. De gemeente moet creatief met ondernemers meedenken, juist ook met kleine en/of startende zzp-ers.
  • In een groeiende stad zijn ook meer arbeidsplaatsen nodig. We blijven zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven door een aantrekkelijke stad te zijn voor hun werknemers. De gemeente heeft veel contact met bedrijven en bedrijvenkringen. We willen dat de gemeente die contacten benut om te zorgen dat bedrijven zich in onze stad welkom voelen. 
  • Voor ondernemers en maatschappelijke initiatieven die vernieuwend zijn op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit maken wij ruimte. Bij de verkoop van bedrijventerreinen nemen we duurzame bouw als verkoopvoorwaarde op.
  • We zijn trots op de sectoren zoals de bouw, ict en geo/wateradvies. Zij doen het goed in Amersfoort. We verbinden deze bedrijven en het beroepsonderwijs met elkaar en creëren zo meerwaarde voor de bedrijven en voor de stad.
  • Werkzoekenden, opleidingen en opdrachtgevers verbinden we op het thema energietransitie. Energiebesparing, hernieuwbare energie, warmtelevering en uitfasering van aardgas zorgen voor nieuwe banen.