Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

kunst-cultuur-gla.jpg
Cultuur

Kunst en cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een goed cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we...

Lees meer

LHBTI en genderneutraal

Voor je positie in de Amersfoortse samenleving mag het niet uitmaken welke gendervorm je bent. Dat is nog niet vanzelfsprekend. Wij willen dat dat verandert...

Lees meer
Gehandicapten

Mensen met een beperking

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Nu komt het aan op uitvoering op lokaal niveau. De inclusieve...

Lees meer
Omgevingswet

Omgevingswet

De gemeente voert deze raadsperiode de omgevingswet in. Hierdoor veranderen de regels over de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Zo krijgt de gemeente...

Lees meer
gemengde-school-gla.jpg
Onderwijs

Onderwijs

Elk kind in Amersfoort moet zich goed kunnen ontwikkelen. Het mag niet uitmaken of ouders veel of weinig te besteden hebben, hoe goed zij zichzelf hebben kunnen...

Lees meer
driehoek-lobby-gla.jpg

Ontmoetingsplekken

De gemeente is in 2011 gestopt met subsidiëren van wijkcentra. Wij vinden dat toen niet goed is nagedacht over wat daarvoor in de plaats moest komen. GroenLinks...

Lees meer
Privacy

Privacy en de slimme stad

GroenLinks staat voor bescherming van de privacy. Wanneer opslag van persoonsgegevens noodzakelijk is, zorgt de gemeente voor maximale bescherming van de...

Lees meer
schone-lucht-gla.jpg

Schone lucht

Op een aantal plekken in Amersfoort dreigt een overschrijding van de norm voor schone lucht. GroenLinks wil niet wachten met maatregelen tot het maximaal...

Lees meer
Sport

Sport

Net als kunst en cultuur zorgt sport voor verbinding en identiteit. Sport is onmisbaar voor een gezonde samenleving. Drie op de vier Amersfoorters sport...

Lees meer

Stadslandbouw

Veel Amersfoorters zijn bezig met zelf voedsel verbouwen. Dit zorgt ervoor dat mensen meer bij hun voeding betrokken zijn en beter en gezonder eten. Daarnaast...

Lees meer

Veiligheid

Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig...

Lees meer

Verkeer: fiets en OV

Amersfoort is steeds drukker, met meer gemotoriseerd verkeer dat meer kilometers maakt. Hoogste tijd om de slag naar duurzame mobiliteit te maken. In...

Lees meer