Menselijk
Eerlijk
Duurzaam

Blijvend investeren in de overstap naar duurzame warmte; een energietransitie die open en eerlijk verloopt en die betaalbaar is voor iedereen. Bouwen voor verschillende inkomens met respect voor de bestaande stad; de openbare ruimte verbeteren en voortvarend armoede en schulden blijven bestrijden. Dit zijn de belangrijkste thema’s waar onze raadsleden zich de komende vier jaar op gaan richten. 

Lees al onze standpunten in ons verkiezingsprogramma.

Ons programma in tien punten: 

  1. Een betaalbare woning voor iedereen
  2. Een duurzame en klimaatneutrale stad
  3. Een gezonde stad met toegankelijke zorg
  4. Meer doen met dezelfde ruimte 
  5. Meer fiets, minder auto
  6. Ruimte voor natuur en water
  7. Een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet
  8. Leefbare wijken
  9. Kansen eerlijk verdelen
  10. De kracht van de stad beter benutten
Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bekijk al onze standpunten

Juf zet stoelen op de tafel

Onderwijs

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen is onderwijs essentieel om achterstanden en ongelijkheid weg...

Lees meer
graffiti met camera
Privacy

Privacy en digitalisering

GroenLinks staat voor bescherming van de privacy van Amersfoorters. Door steeds verdergaande digitalisering wordt het voor iedereen moeilijker om de eigen...

Lees meer
schone-lucht-gla.jpg

Schone lucht

De lucht in de stad is lang niet schoon. Vooral ouderen, kinderen en mensen met astma merken dat iedere dag. Zij hebben vaak last van fijnstof. Voor sommigen is...

Lees meer
Kinderen aan het voetballen

Sport

GroenLinks wil dat iedere Amersfoorter wordt uitgedaagd mee te doen. Vanuit dat perspectief zorgen we dat elke buurt een openbare ruimte heeft met voorzieningen...

Lees meer
Stadhuis

Stadhuis

Het is noodzakelijk dat er een nieuw stadhuis komt. De vijf gebouwen die nu gezamenlijk als stadhuis worden gebruikt zijn steeds duurder om te onderhouden...

Lees meer
straatverlichting

Veiligheid

Sociale veiligheid is een voorwaarde voor verbinding. Criminaliteit ondermijnt deze veiligheid. GroenLinks schuwt het niet om tegen criminaliteit op te treden...

Lees meer
kandidaten raad met fiets

Verkeer en openbare ruimte

Met de groei van de stad neemt de druk op de openbare ruimte toe en moeten we slim nadenken hoe we ons het meest duurzaam van A naar B kunnen verplaatsen...

Lees meer
Stoeltjes met kindernamen

Vluchtelingen en migranten

Een open samenleving is een gastvrije samenleving. Amersfoort biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Dat betekent...

Lees meer
driehoek-lobby-gla.jpg

Welzijn in de wijk

De sociale kracht van buurten en wijken draagt aantoonbaar bij aan welzijn, geluk en gezondheid van bewoners. GroenLinks investeert daarom in vitale wijken...

Lees meer
Schets plannen westelijke ontsluiting

Westelijke ontsluiting

De Westelijke Ontsluiting is een hoofdpijndossier voor de stad. Leefbaarheid en veiligheid kunnen worden verbeterd door aanleg van deze weg, maar forse bomenkap...

Lees meer
Monopoly huisjes worden neergezet

Wonen

Over twintig jaar wonen er circa 180.000 mensen in Amersfoort. De zorg voor voldoende woonruimte is een enorme opgave. Nu al moet je acht tot twaalf jaar...

Lees meer
zorg-dichtbij-gla.jpg

Zorg

Gezondheid is voor GroenLinks topprioriteit. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn én je gezond voelen, daar gaat het wat ons betreft om. In onze...

Lees meer