Dit is wat wij hebben bereikt:

  • De Stadsring maken we autoluw en kan daarom worden versmald naar twee rijstroken met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De vrijkomende ruimte benutten we voor wandelaars, fietsers, groen en waterberging. 
  • We ondersteunen het initiatief ‘Van Ring naar Park’ om het Zocherplantsoen in ere te herstellen. 
  • We beginnen met het uitvoeren van experimenten met het gedeeltelijk afsluiten van de stadsring voor autoverkeer om de effecten op zowel het autoverkeer in amersfoort als het potentieel van de vrijkomende openbare ruimte inzichtelijk te maken.
  • Ook het deel van de Amsterdamseweg ter hoogte van de kop van de Isselt brengen we terug naar twee rijstroken met 30 km/uur. Daar gebruiken we de vrijkomende ruimte onder andere voor een groene verbinding tussen de groengordel van het Soesterkwartier en de Eem.
  • De binnenstad is nu autoluw en alleen toegankelijk voor inwoners, mindervaliden en bevoorrading. Overige auto’s kunnen uiteraard in de parkeergarages terecht. Opstartproblemen zoals sluiproutes pakken we voortvarend aan.
  • Bij nieuwbouw kiezen we voor lagere parkeernormen (minder parkeerplaatsen) en geclusterd parkeren, in principe ondergronds, zodat geparkeerde auto’s niet langer de straat domineren en er meer groene leefruimte overblijft.