Dit is wat wij willen:

 • De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Gemengde sollicitatiecommissies worden de norm. Ook voor organisaties en instellingen die een subsidie- of aanbestedingsrelatie met de gemeente hebben, is diversiteit een voorwaarde. Onbewuste vormen van discriminatie en racisme pakken we aan. Wij zien toe op gelijke behandeling door BOA’s en de politie. Etnisch profileren accepteren we niet.
 • Keti Koti wordt in Amersfoort groots gevierd en we zetten ons in om hier een nationale feestdag van te maken.
 • Zwarte Piet is niet meer welkom. We sporen scholen, intochtcomités en anderen aan hierop actie te ondernemen. 
 • We zijn streng tegen discriminatie en racisme in de horeca. We zetten vaker ‘mystery guests’ in om dit te onderzoeken. Als hieruit blijkt dat uitbaters zich op dit punt schuldig maken volgt een waarschuwing en een gesprek. Bij herhaling verliezen zij hun vergunning.
 • We willen dat de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie werkgevers en uitzendbureaus aanpakken als zij zich schuldig maken aan discriminatie. Er moet een campagne komen waardoor meer mensen bij discriminatie aangifte doen. 
 • Ook voor vluchtelingen moet Amersfoort een thuis zijn. De gemeente helpt hen op weg met taal- en inburgeringscursussen, opleiding en een duidelijk aanspreekpunt. We geven aandacht aan opgelopen trauma’s. Dat kan erger leed voorkomen en mensen helpen sneller de draad weer op te pakken.
 • Als het COA een beroep doet op gemeenten om (al dan niet tijdelijk) te zorgen voor extra opvangruimte voor asielzoekers, werkt Amersfoort samen met de regio om welwillend te kijken naar de mogelijkheden. Amersfoort handhaaft de urgentiestatus voor vluchtelingen die een sociale huurwoning nodig hebben.
 • Amersfoort is een regenboogstad en draagt dit trots uit in woord en daad. De Regenboogagenda wordt uitgevoerd en steeds geactualiseerd in samenwerking met de belangenorganisaties van LHBTIQ+. Daarbij kijken we ook naar Amersfoorters met een bi-culturele achtergrond. De gemeente moedigt zorginstellingen aan om het ‘Roze Loper’-keurmerk te halen. 
 • Discriminatie wordt hard aangepakt en de gemeente benut de haar beschikbare middelen om scholen met een voor LHBTIQ+ negatief klimaat tot verandering te bewegen. 
 • Gemeentelijke instanties houden rekening met kinderen uit meeroudergezinnen. Onderwijs- en zorginstellingen worden aangemoedigd dit ook te doen.
 • Amersfoort moet toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking. Met name openbare gebouwen en het openbaar vervoer. Er moeten veilige en herkenbare looproutes zijn en gratis openbare toiletten. Gemeentelijke informatie moet ook toegankelijk zijn voor slechtzienden. Met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties stellen we ieder jaar de toegankelijkheidsagenda op en bepalen we welke knelpunten er nog zijn.