Dit is wat wij willen:

  • In de binnenstad laat Amersfoort nog kansen liggen voor afvalscheiding. Die willen we oppakken. Ook stimuleren we de scheiding van bedrijfsafval, onder meer door betere handhaving, kennisdeling en actieve hulp. 
  • Er moet een ‘retourboulevard’ en een ‘upcycle-straat’ komen. Reparatie van producten en upcycling van materialen staan hier centraal.
  • We willen dat de gemeente een actief afvalpreventiebeleid voert en een actie opzet om de kwaliteit van ingezamelde reststromen (zoals PMD) te verhogen
  • Wij zijn er trots op dat mede door GroenLinks het scheiden van huishoudafval in Amersfoort verder is verbeterd, bijvoorbeeld door het omgekeerd inzamelen. Maar er is meer nodig, want per 2030 moet het grondstoffengebruik ook in Amersfoort gehalveerd zijn. Onze inzet is dat het mensen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om afval goed te recycelen.