Dit is wat wij willen:

  • Het budget voor dierenbescherming en dierennoodhulp op peil houden.
  • Samenwerking met kinderboerderijen bevorderen om kinderen en ouders te laten zien wat belangrijk is in de verzorging van dieren.
  • Ook voor het welzijn van onze fauna en huisdieren is het belangrijk dat Amersfoort vuurwerkvrij wordt.
  • We staan op tegen natuurverstorende lichtvervuiling. Verlichting mag alleen daar waar het nodig is voor (sociale) veiligheid. Straatlampen mogen niet hoger hangen dan nodig is voor veilig verkeer en moeten een kleur krijgen die minder verstorend is voor dieren. We beperken lichtgevende (gevel)reclame.
  • Een geluidsscherm langs de A28 om de verstoring voor dieren in Nimmerdor door het verkeerslawaai terug te dringen