Nieuws

Deltaplan Wonen: visie GroenLinks

De woningmarkt in Amersfoort zit op slot. Het is voor veel mensen - in het bijzonder starters en mensen met een laag inkomen - haast onmogelijk woonruimte te vinden. Dit gebrek aan betaalbare woonruimte is een groot maatschappelijk probleem en vraagt om een actieve rol van de gemeente. GroenLinks heeft daarom het initiatief genomen voor het Deltaplan Wonen, waarin een ambitieuze aanpak voor de bestrijding van de woningnood in Amersfoort wordt uitgewerkt. Dit voorjaar moet het plan er liggen. We blikken graag vooruit op dit Deltaplan: wat zijn onze verwachtingen en welke maatregelen willen we er in elk geval in terug zien?       

 

Niet lullen maar poetsen, samen met anderen

Nieuw beleidsplan pakt schuldhulpverlening breder aan

“Bij mensen met schulden is niet alleen geld het probleem, vaak speelt er meer. Denk aan werkloosheid, psychosociale problemen, onvoorziene levensgebeurtenissen. Om inwoners beter te kunnen helpen, is het daarom belangrijk dat we naar al deze elementen kijken.” Wethouder Cees van Eijk (werk en inkomen) staat voor een zogenoemde integrale aanpak bij schuldhulpverlening. Het nieuwe beleidsplan ‘Hulp die doorwerkt’ dat vandaag aan de raad is aangeboden, geeft hier invulling aan.

Gericht op wat mensen aankunnen, minder stress

StadsWormerij kan van start

stadswormerij

Goed nieuws in deze week van de Circulaire Economie: de StadsWormerij kan zich tot 2022 vestigen in de Keistadloods op de Vinkenhoef. “Na jarenlange voorbereidingen kunnen we van start met onze ’schillenboer 2.0’!” aldus Edgar van Groningen, samen met Kees Huijbregts initiatiefnemer. Circulaire economie is een belangrijk speerpunt van dit college en een gedoogbeschikking maakt vestiging van de StadsWormerij mogelijk, ondanks landelijke regelgeving.

 

Lees verder

Bram Leeuwenkamp stelt vragen over lerarentekort

We maken ons zorgen over het toenemende lerarentekort in het basisonderwijs en op middelbare scholen. Bram Leeuwenkamp heeft daarom schriftelijk vragen ingediend en wil van het college onder meer weten hoe groot het lerarentekort in de stad precies is.

“We moeten voorkomen dat er straks een generatie opgroeit die kwalitatief minder goed onderwijs krijgt. Daarnaast heeft het tekort ook invloed op het pedagogische klimaat: kinderen dreigen niet meer de zorg en aandacht te krijgen die zij nodig hebben, vanwege maatregelen om de tekorten op te vangen, zoals bijvoorbeeld het onderverdelen van klassen. Met name voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is dit risicovol en onwenselijk.”

Lees verder