Nieuws

GroenLinks Amersfoort zet vuurwerk weer op de politieke agenda

Steevast besteedt GroenLinks elk jaar politieke aandacht aan vuurwerk. “En met de landelijke ontwikkelingen rond een mogelijk vuurwerkverbod en steden als Rotterdam die hun nek uitsteken, wil ik opnieuw het gesprek voeren met zowel de raad als de burgemeester,” aldus raadslid Youssef El-Messaoudi. GroenLinks Amersfoort pleit al jaren voor een vuurwerkverbod voor particulieren.

Lees verder

Saneringsfonds maakt eind aan schuldstess

Onze wethouder Cees van Eijk tekende gisteren voor het Amersfoortse saneringsfonds, onderdeel van het nieuwe schuldhulpbeleid waar hij voor staat. Het fonds is bedoeld voor Amersfoorters die vanwege hoge schulden vastlopen. Zij kunnen via Stadsring51 een beroep op het fonds doen. “Mensen met schulden kunnen zo echt aan een toekomstperspectief werken,” zegt Youssef El-Messaoudi, ons raadslid met werk en inkomen in zijn portefeuille. Hij is erg enthousiast over de nieuwe manier waarop Amersfoort mensen met schulden kan gaan helpen.

 

Lees verder

Weg vrij voor gezamenlijke invulling plan Schothorsterlaan

De gemeente houdt niet vast aan het uitgangspunt om circa zestig woningen te bouwen aan de Schothorsterlaan, op de locatie van de voormalige Amfors-boerderij. Het plan om op deze bijzondere locatie aan de rand van Park Schothorst woningbouw te realiseren blijft bestaan, maar zestig woningen blijkt niet haalbaar. Loslaten van het oorspronkelijke aantal moet de weg vrijmaken om samen met de actiegroep Behoud Park Schothorst en andere buurtbewoners tot een alternatieve invulling van het plan te komen.

Versneld werken aan huisvesting kwetsbare doelgroepen

Bram Leeuwenkamp

Bram Leeuwenkamp wil versneld aan de slag met huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. De motie die hij hiervoor indiende, samen met ChristenUnie en PvdA, is dinsdagavond met brede steun in de raad aangenomen. De motie draagt het college op te onderzoeken wat ervoor nodig is om versneld huisvesting te kunnen realiseren voor kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren in instellingen voor begeleid en beschermd wonen. Zij verblijven daar langer dan nodig, doordat er veel te weinig betaalbare woningen zijn. Dat zij niet kunnen doorstromen, zorgt ook voor toenemende wachtlijsten en zorgkosten. "Huisvesting is het antwoord," aldus Bram. Dan snijdt het mes aan meerdere kanten.

Lees verder

Ons statement tijdens programmabegroting 2020

Dillian Hos

Onze fractievoorzitter Dillian Hos had het in haar beschouwing op de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 graag gehad over de inclusieve stad, de mooie investeringen in de zorg, de schuldenaanpak, armoedebestrijding en hoe je gespaarde reserves kunt inzetten om te investeren. Ze koos er uiteindelijk voor om het over duurzaamheid te hebben. Hieronder lees je haar statement, zoals zij die vanavond, dinsdag 4 november uitsprak.

 

Ook in moeilijke tijden de schouders er samen onder

Het dak op? Ja!

groene daken

Amersfoort gaat volgend jaar al experimenteren met een stimuleringsregeling voor particulieren die uitbouwtjes, schuren of garages van groene daken willen voorzien. Tanika Scherbinski is erg blij met dit bericht van wethouder Kees Kraanen. Zij diende begin deze maand namens GroenLinks en samen met CDA en CU de motie Het dak op? in, waarin het college is gevraagd te onderzoeken hoe we in Amersfoort groene daken kunnen stimuleren met onder meer met een subsidiesysteem voor particulieren en bedrijven. “Nu kunnen we er al mee experimenteren, nog voordat het onderzoek is afgerond. Ik hoop dat er veel interesse is in de stad, zodat dit experiment een groot succes wordt,” aldus Tanika.

 

Waarom groen op je dak?