Nieuws

Verbouwing van het Stadhuis - wat vindt GroenLinks?

Dertig miljoen uitgeven voor de verbouwing van het stadhuis, is dat niet veel te veel? Moet je dan niet gewoon een nieuw gebouw neerzetten of een bestaand ander pand gaan huren?
De afgelopen weken is er in de raad en in de stad veel gediscussieerd over de renovatie van het stadhuis. Het was de zoveelste keer dat het dossier op tafel kwam. En de zoveelste keer dat feiten, aannames en verzinsels door elkaar heen gebruikt werden.
 

is 30 miljoen niet veel te veel?

De richting is goed, het tempo mag hoger

Dinsdag 20 juni waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. De verschillende politieke partijen keken terug en reflecteerden op wat er in Amersfoort is gebeurd. Ook werd vooruit gekeken en werd een kritische blik geworpen op de kadernota van het college, waarin de plannen staan voor de komende vier jaar. Hieronder de tekst zoals deze is uitgesproken door fractievoorzitter Frans Prins namens de GroenLinksfractie:

Lees verder

Wonen in Vathorst West?

plangebied Vathorst West

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bouw van zo'n 3000 woningen te gaan voorbereiden in Vathorst West. Het gebied moet dan Vathorst Bovenduist gaan heten en loopt vanaf de noordkant van de afvalberg van Smink tot bijna aan het buurtschap Zevenhuizen. Het aantal van 3000 woningen is door de provincie genoemd.
Maar waarom zou je in Vathorst West bouwen?

Lees verder

Motie Aardgasloos unaniem aangenomen!

Aardgasloos

Wij hebben de ambitie dat Amersfoort in 2030 een CO2-neutrale gemeente is. We weten allemaal dat daar geen aardgas bij past. De gemeente stelt al plannen op om van de bestaande aardgasleidingen af te komen. Maar tegelijkertijd worden er nog steeds nieuwe woningen aangesloten op het aardgasnet. Stedin kondigt in zijn eigen stukken al aan dat het hier ongelukkig mee is.

En dan komt een viertal bewonersgroepen: Duurzaam Soesterkwartier, Duurzaam Amersfoort Zuid, Duurzaam Nieuwland en Amersfoort Geeft Energie met de oproep: gemeente neemt u alstublieft uw verantwoordelijkheid. En dan past het dat we dan onze verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat we zo snel als redelijkerwijs mogelijk er geen nieuwe aansluitingen meer komen.

Lees verder