Wat is de gelote burgerraad?
In het plan wordt per loting een representatieve groep inwoners gekozen om over een afgebakend onderwerp mee te beslissen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten welk onderwerp geschikt is om voor te leggen aan de gelote burgerraad. De raad geeft kaders mee, wat het mag kosten, hoe lang het mag duren en waar nog meer rekening mee moet worden gehouden.  

Een groep van 33 uitgekozenen praten vervolgens over welke verschillende alternatieven er zijn. Vaak kan de politiek ‘linksaf’ of 'rechtsaf', maar hoe verschillen deze opties van elkaar? En wat betekent dat? Wanneer er duidelijk gekozen kan worden tussen twee of meer alternatieven op dit onderwerp, gaat een volgende groep van 99 uitgekozen inwoners stemmen. Ten slotte is de gemeenteraad zelf nog aan zet om, als alles goed is verlopen, het besluit te bekrachtigen.

Hoe werkt het loten?
Het doel van de loting is dat een representatieve groep burgers wordt gekozen. Dit betekent dat in de groep mensen van alle leeftijden en uit alle wijken zitten. Meedoen is natuurlijk niet verplicht, je kunt het zien als een democratische eretaak. Wil je niet meedoen? Dan loten we iemand anders uit jouw wijk. Iedere inwoner van 16 jaar en ouder kan worden uitgekozen. 

Waarom wil GroenLinks dit?
GroenLinks hecht waarde aan een levendige democratie waarin de stem van alle inwoners wordt gehoord. De gemeenteraad is voor veel mensen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. De gelote burgerraad vergroot de betrokkenheid van inwoners bij het politieke proces. De raadsfractie is trots dat dit onderwerp nu op de agenda staat omdat dit één van de standpunten was in de campagne.

De komende maanden wordt het plan van aanpak uitgewerkt tot een raadsvoorstel. Dit najaar stemt de gemeenteraad van Amersfoort hierover.  Wat GroenLinks betreft gaan we er volgend jaar mee van start. Op deze manier wordt onze democratie nog beter!  

Wil je meer weten over de gelote burgerraad of heb je zelf ideeën over democratische vernieuwing? Zoek dan contact met Bram Leeuwenkamp.