Armoede is er niet zomaar: het wordt vaak veroorzaakt door allerlei onderliggende problemen. Vaak zijn er meerdere problemen die tegelijk spelen. Die problemen vragen elk om een aparte aanpak, soms gelijktijdig. Dit vraagt wat van organisaties in de stad maar ook van de inwoners. Ook om verborgen armoede te signaleren en aan te pakken is samen optrekken nodig. 

Voor mensen met lage inkomens zijn er in Amersfoort regelingen www.geldcheck033.nl en wordt er ingezet om de schuldenproblematiek op te lossen. Geldcheck033 is een initiatief van Stadsring, de organisatie waar inwoners met geldproblemen terecht kunnen. 

Aandacht is er voor de nieuwe generatie die opgroeit in armoede. Door in te zetten op kansengelijkheid voor elk kind willen we voorkomen dat de armoedeproblematiek overgaat op de nieuwe generatie. Ook ondersteunen we jongeren bij schulden, het voorkomen van schulden, bij scholing en het vinden en behouden van werk. 

Voor GroenLinks is ook het maatwerkvangnet van belang. Omdat problemen niet altijd te vangen zijn in generieke regelingen. Wij zijn blij met de "Week van de Armoede" omdat zo extra aandacht wordt besteed aan de problematiek. Deze week is er de focus op de regelingen en de mogelijkheden bij geldzorgen en schulden.

Voor meer informatie over alles wat de gemeente Amersfoort doet rondom de week tegen armoede: 
https://www.amersfoort.nl/week-tegen-armoede-met-focus-op-regelingen-en-jongeren-met-schulden