Er is veel te doen over de komst van de Skaeve Huse. Omwonenden en inwoners van Vathorst vrezen overlast. Om de zorgen het hoofd te bieden heeft de gemeenteraad met een aantal maatregelen ingestemd die door omwonenden zelf zijn ingebracht. 

Raadslid Jeroen Bulthuis is blij met het besluit: "Iedereen heeft recht op een plek om te wonen. Als GroenLinks zijn we daarom blij dat de er nu ook in Amersfoort Skeave Huse komen. Tegelijkertijd begrijpen we ook de zorgen van omwonenden. Daarom steunen we het voorstel om omwonenden nauw te betrekken bij het opstellen van het woon-zorgplan. Hierin worden afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid en de leefkwaliteit van zowel de bewoners van de Skeave Huse als de omwonenden geborgd wordt." 

Ook Astrid Jansen (wethouder Wonen) is blij: "We willen een stad zijn voor iedereen en daar hoort deze doelgroep bij. Het is goed dat de gemeenteraad deze stap heeft gezet. Dit geeft duidelijkheid, ook naar de omwonenden."

Het duurt nog wel even voordat de woningen er echt staan. Eerst wordt het woonzorgplan opgesteld. Daarin komen afspraken te staan met de zorgaanbieder over onder andere begeleiding en toezicht. Op zijn vroegst wordt in 2025 begonnen met de bouw.

Eerder schreven wij ook al over het initiatief, destijds werd nog gezocht naar een locatie. Zie hier. Op de website van de gemeente Amersfoort staat ook meer informatie over de Skaeve Huse.