Gemeenteraadslid Freya Sixma van GroenLinks maakt zich zorgen over het lot van deze mensen: “We moeten in de gemeente Amersfoort goed voorbereid zijn. Deze mensen verkeren in grote onzekerheid en hebben duidelijkheid en heldere communicatie nodig.” Raadslid Freya Sixma roept samen met Hanske Mulder van de ChristenUnie het college op om voor de derdelanders, net als voor andere vluchtelingen, voor een duurzame en humane oplossing te zorgen.

De vraag is waar de derdelanders naartoe gaan als zij inderdaad hun status verliezen. Formeel moeten zij in Ter Apel een asielaanvraag indienen of vertrekken uit Nederland. Freya vreest dat zij op straat belanden en aan hun lot worden overgelaten. “Ik wil dat de gemeente Amersfoort van persoon tot persoon bekijkt wat er nodig is.

Freya Sixma en Hanske Mulder hebben het college schriftelijke vragen gesteld. Je kunt deze vragen hier vinden.