"Voor iedereen die gelooft in een betere wereld moeten de afgelopen weken zwaar zijn geweest. De wereld stond na de inval van Rusland in de Oekraïne vorig jaar al op zijn kop en door de oorlog in Israël en Palestina heb ik mij, terwijl ik s ’avonds met mijn pasgeboren dochter op schoot naar de televisie keek, regelmatig afgevraagd hoe dit in hemelsnaam nog goed komt.

Het internationale recht wordt geschonden en er sterven op dit moment iedere dag zoveel kinderen dat we als wereld door een morele ondergrens zijn gezakt. Dan horen wij niet te zwijgen, dan horen we niet de andere kant op te kijken maar dan moeten wij als Nederland, samen met de internationale gemeenschap, onze verantwoordelijkheid nemen en alles in het werk stellen om hen te beschermen en stappen te zetten die leiden tot een duurzame vrede.

Aankomende zaterdag organiseert het platform van levensbeschouwingen en religies een bijeenkomst die oproept tot vrede, verbinding en tolerantie. Ik ondersteun deze oproep van harte en hoop dat wij hier als raad in grote getalen aanwezig zijn.

Het voelt ongemakkelijk om het nu over de begroting van Amersfoort te hebben. Want de verschrikkingen die nu plaatsvinden in de Oekraïne en het Midden-Oosten plaatsen de zaken hier in perspectief.

Het is tegelijkertijd onze plicht om in Amersfoort te blijven bouwen een aan hoopvolle toekomst voor onze inwoners. Waarin we blijven werken aan een groene en sociale stad, waarin iedereen de ruimte krijgt en zich thuis voelt. Dat is de opdracht die wij vanuit de kiezer hebben gekregen.

Anderhalf jaar geleden hebben we een koers voor onze stad uitgezet waar mensen zowel op de korte als de lange termijn de vruchten van gaan plukken. De eerste resultaten zijn al te zien.

We starten met een isolatieoffensief, zodat steeds minder Amersfoorters zich zorgen hoeven maken over torenhoge energiekosten.

Amersfoort wordt overal waar dat kan groener. Daar wordt onze stad niet alleen mooier van; het zorgt ook voor een betere gezondheid en brengt ons verkoeling op hete zomerdagen.

We bestrijden de armoede in de stad met diverse regelingen en zijn ruimhartig als het gaat om het toepassen van maatwerk voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. We bouwen forse aantallen nieuwe woningen, zodat wonen in Amersfoort betaalbaar wordt en niemand op straat hoeft te slapen.

Ravijnjaar

Maar om een mooiere stad te worden, moeten we wel durven doorzetten. Moeten we koers durven houden.

Na 2026 dreigen gemeentes veel minder geld te krijgen vanuit Den Haag. Het ‘ravijnjaar’. Dan is een logische eerste reactie om in paniek te raken en direct het mes te zetten in onze uitgaven. Om te stoppen met investeren en de hand op te knip te houden.

Daar passen wij voor. Onze inwoners verdienen politici die de lange termijn in het oog houden, juist in moeilijke tijden. Als we nu stoppen met bouwen aan een groene en sociale stad, dan is het ravijn over tien jaar nog vele malen dieper.

En laten we vooral niet doen alsof het ravijnjaar een natuurwet is die al in beton gegoten is. Dit is een politieke keuze. Over vier weken zijn de verkiezingen voor de tweede kamer. En het maakt uit voor de inwoners van Amersfoort of straks kabinet Timmermans 1 aantreedt en deze bezuinigingen van tafel gaan of dat we doorgaan op dezelfde heilloze neoliberale weg onder leiding van Yesilgoz 1.

Weerstand

Voorzitter, we moeten ook het lef hebben om koers te houden als het draagvlak voor verandering nog wankel lijkt. Daarmee bedoel ik niet dat we veranderingen koste wat kost moeten doordrukken zonder te luisteren.

Luisteren gaat hand in hand met uitleggen. Uitleggen naar welke stad we toe willen, en waarom we doen wat we doen.
Draagvlak is nooit vanzelfsprekend, en wordt mede bepaald door hoe wij als politici over dingen spreken. Of we angsten aanwakkeren, of juist de hoopvolle toekomst schetsen die we kunnen bereiken.

Als ik over het Eemplein loop, en alle mensen zie die buiten leven en slapen, dan schaam ik me kapot. Ik denk dan direct aan de Skaeve Huse. Er zijn onder inwoners veel angsten en zorgen over deze Skaeve Huse, die af en toe ook worden aangewakkerd hier vanuit deze raadszaal. Terwijl we onze inwoners juist mee moeten nemen in de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om iedereen een dak boven zijn of haar hoofd te geven.

Ik denk ook aan het parkeerbeleid. Sommigen hier zijn vooral bezig om de zorgen bij mensen aan te wakkeren dat ze straks hoge kosten moeten betalen om hun auto nog te kunnen parkeren. Los van het feit dat dit niet waar is, zouden we onze inwoners juist mee moeten nemen in alle voordelen die een stad met minder auto’s in de toekomst gaat opleveren.

Minder gevaarlijke plekken in de stad.
Meer ruimte om huizen te bouwen.
Meer ruimte voor kinderen om te spelen.
Meer ruimte voor groen.
Meer gezonde lucht.

Voorzitter, we hebben gezien dat dit kan. Kijk naar het vuurwerkverbod. Hier is heel lang door ons aan gewerkt, in verschillende raadsperioden. Van nauwelijks draagvlak via overtuigen, informeren, duwen en trekken naar een voorstel dat met ruime meerderheid werd aangenomen. De kroon op ons werk en hierbij zijn wij dank verschuldigd aan onze Hiske, onlangs overleden. Zij startte deze discussie.

Voorzitter, weifelende politici zijn er al genoeg in de wereld. Ik roep al mijn collega’s op om vol te gaan voor de toekomst die we voor onze stad willen.

Om koers te houden.

Dank u wel."