Een schone, groene en prettige stad:

  • We kiezen voor een ambitieuze klimaataanpak. Amersfoort wordt energieneutraal. We beginnen met afkoppelen van het aardgasnet; de zon en de wind helpen ons om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. Energieneutraal bouwen wordt het uitgangspunt. We treffen maatregelen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.
  • De binnenstad wordt autoluw; daarmee verbetert de leefbaarheid.
  • We gaan voor schone lucht voor iedere Amersfoorter en geven daarom voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. We bestrijden de effecten van vuurwerk en houtrook op de gezondheid.
  • Er is voor iedereen een plek om te wonen. We willen zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en genoeg huizen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. We offeren hiervoor geen groen op, we bouwen liever de lucht in.