Dit is wat wij willen:

  • Ambtenaren koppelen aan burgerinitiatieven. Dat moet voorkomen dat inwoners de weg kwijtraken en het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden.
  • Meer zeggenschap voor inwoners door op buurtniveau te werken met gelote burgerraden.