“ Amersfoort: creatieve, gezonde en groene stad ”

Na een aantal jaren als fractiemedewerker en een korte periode als buitengewoon raadslid, verving ik als tijdelijk raadslid onze Tanika Scherbinski tijdens haar zwangerschapsverlof. Momenteel ben ik weer fractiemedewerker. Naast de energietransitie heb ik onder meer cultuur, evenementen en stedelijk beheer in mijn portefeuille.

Zoals Jesse het land in gaat om te luisteren naar mensen die ‘door de politiek vergeten zijn’, heb ik me in 2014 bij GroenLinks Amersfoort aangesloten om mensen die zich niet gehoord of gezien voelen lokaal een stem te geven. Want veel te vaak hoor ik dat Amersfoorters vastlopen op het gebied van zorg, jeugdhulp en sociale zekerheid. Ondanks goedbedoeld beleid op papier. Dat moet anders. En dat kan anders, weet ik uit de praktijk.

Als binnenstadbewoner hecht ik veel waarde aan een groene en gezonde leefomgeving. Autoluwe binnenstad? Ik ben er dolblij mee.

Ook kunst en cultuur mogen we niet vergeten als belangrijke factor voor een prettig leefbare stad. Mensen in de culturele sector kunnen meestal prima verwoorden of verbeelden wat ze willen en waar ze behoefte aan hebben. Ook hen wil ik graag zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

 

 

Foto: Remko Schotsman