“ Alles wat ik bij kan dragen aan een socialere, groenere en vrijere stad is voor mij winst. ”

Zijn ruime ervaring in Den Haag zal Giel zeker van pas komen in het Amersfoortse. Hij werkte er als fractiemedewerker voor GroenLinks in de Tweede Kamer en is nu parlementair adviseur voor de ministers op het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. In Amersfoort gaat hij ons helpen de plannen uit het coalitieakkoord te verwezenlijken. “Alles wat ik bij kan dragen aan een socialere, groenere en vrijere stad is voor mij winst.” Giel kan namens de fractie debatten voeren en vragen stellen aan het college, als buitengewoon raadslid kan hij echter geen moties of amendementen indienen of stemmen.

“Vanuit mijn persoonlijke achtergrond ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in het welzijn van LHBTI+'ers in onze stad, en hoop dat zij me ook vooral weten te vinden als ze ergens tegenaan lopen. Overigens vind ik het ongelooflijk belangrijk dat iedere Amersfoorter zich gehoord en vertegenwoordigd voelt in de gemeenteraad. Ik hoop dat iedereen met een probleem of een idee zijn of haar weg weet te vinden naar onze raadsleden – en ook naar mij.”

Vragen of opmerkingen voor Giel?

Je vindt hem op twitter, waar hij graag je suggesties hoort. Mailen kan natuurlijk ook, klik op de envelop boven dit verhaal voor zijn adres.