“ Op dit moment werk ik aan het mogelijk maken van de bouw van zo'n 1000 woningen per jaar en aan de energietransitie. Maar er is nog zoveel te doen, dat ik graag nog eens vier jaar doorga. ”

De favoriete plek van Astrid in de stad is de Wagenwerkplaats. Ze voelt zich daar onderdeel van de geschiedenis van het spoor en de arbeiders die er werkten. "Maar ook van het rafelrandje in het heden en de bruisende stadswijk in de toekomst. Op de Wagenwerkplaats komt het allemaal bij elkaar."

Astrid is nu wethouder van Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. "Dat vind ik een geweldig ambt. Je bestuurt in het nu, met altijd het doel van die groenere en socialere stad voor ogen. Op hoofdlijnen en relevante details. Als er problemen zijn, ga ik daar op af. Met mensen in gesprek. Daar leer ik altijd weer wat van en zo maken we samen de stad beter."

Foto: Lies Brons