Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht

In januari 2016 stelde de gemeenteraad nieuwe regels vast voor zonnepanelen in de binnenstad en op de Berg. Wat vindt GroenLinks daarvan?

Stel je voor... we zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en de laatste die er iets aan kan doen. De wereld stelde een historisch akkoord op in december 2015. Een akkoord waarin wij afspreken alle zeilen bij te zetten in het reduceren van de uitstoot van CO2 zodat onze beschaving blijft bestaan. De beschaving waar we zo trots op zijn. De historie, een belangrijke kwaliteit van onze stad.

Wij zijn ook onderdeel van de geschiedenis en onze keuzes zullen we terugzien. Een stad, de panden, de stadsgezichten, het is allemaal voortdurend in ontwikkeling. En een beschermd stadsgezicht als de Berg of de binnenstad vraagt maatwerk bij die ontwikkeling. Bij de Berg is die ruimte er gekomen. Maar in de binnenstad is geen ruimte voor maatwerk. De gemeente durft over vanalles te praten, over dakramen over dakkapellen, maar niet over zonnepanelen. Hebben we geen vertrouwen in de bewoners, die trots zijn op hun historische panden? Hebben we geen vertrouwen we de commissie ruimtelijke kwaliteit die bij elke aanvraag het laatste woord heeft? Durven we wel maatwerk te bieden?

GroenLinks is voor het bieden van ruimte voor visueel ingepaste panelen in de binnenstad en op de Berg. Dat betekent niet dat elk pand zomaar elk zonnepaneel kan krijgen. Het betekent vooral dat iemand die graag een zonnepanelen wil aanbrengen op zijn pand, hier een goed visueel ingepaste oplossing voor kan indienen, die de commissie Ruimtelijke Kwaliteit met zorg zal afwegen. En we willen drempels wegnemen. In de rest van de stad is een vergunningaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen niet nodig, in het beschermd stadsgezicht is een vergunningaanvraag onvermijdelijk. Maar een aanvraag leidt tot kosten voor de aanvrager en tot onzekerheid.

We staan aan het begin van een tijdperk van grote veranderingen. Een transitie op het gebied van energievoorziening om ons klimaat te redden maar ook een kanteling van de maatschappij in de richting van kleinschalig, lokaal en eigen verantwoordelijkheid. Laten wij dat toevoegen aan de geschiedenis wat bij deze tijd hoort. Met behoud en respect van al die kwaliteit die we al hadden. 

 

Woon je in de binnenstad? Doe mee met onze actie en stuur de wethouder een bericht.