plangebied Vathorst West
plangebied Vathorst West

Wonen in Vathorst West?

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bouw van zo'n 3000 woningen te gaan voorbereiden in Vathorst West. Het gebied moet dan Vathorst Bovenduist gaan heten en loopt vanaf de noordkant van de afvalberg van Smink tot bijna aan het buurtschap Zevenhuizen. Het aantal van 3000 woningen is door de provincie genoemd.
Maar waarom zou je in Vathorst West bouwen?

Het is waar dat Amersfoort een tekort aan woningen heeft. De prijzen van woningen stegen het afgelopen jaar met gemiddeld 10%. Amersfoort is een gewilde uitwijklocatie voor stedelingen die de huizen in Utrecht en Amsterdam niet meer kunnen betalen. En vanuit het noorden en oosten zijn we in trek als mensen wel in de randstad werken, maar er niet midden in willen wonen. Tot slot is de wachtlijst voor sociale huurwoningen veel te lang. Dat komt voor een deel door wachtlijstvervuiling en doordat ongeveer de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen naar mensen met een urgente woningnood gaan. Maar voornamelijk omdat de bouw van het aantal sociale huurwoningen is achtergebleven in de afgelopen jaren. Daarnaast is een deel van de woningen verkocht, onder meer om de verhuurdersheffing te kunnen betalen.
Als er geen woningen bij komen zullen de koopwoningen langzaam maar zeker onbereikbaar worden en loopt de wachtlijst voor huurwoningen alleen maar verder op.
Extra woningen zijn dus nodig. Als GroenLinks vinden we het daarbij belangrijk om ervoor te zorgen dat niet zomaar alle groen wordt opgeofferd. Stap één is het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen. Dit is in volle gang op bedrijventerrein De Hoef en op de Stadsring. Daar zijn we blij mee, maar het is niet genoeg. De volgende stap is het vullen van binnenstedelijke locaties, omdat juist daar al voorzieningen en goed openbaar vervoer in de buurt zijn. En dan bedoelen we de leegstaande plekken in de stad, niet sportvelden die nog dagelijks gebruikt worden of parken waar mensen even rust vinden of juist even in beweging komen. Ook daarvan zijn er nog meer dan we denken. Naast de Wagenwerkplaats en de Boeddha-locatie denken we aan leegstaande scholen en de zone rond het Valleikanaal. Ook zijn er nog terreinen met leegstand zoals De Isselt ten oosten van de Industrieweg of werkgebieden waar geen kantoren meer mogen komen zoals Vathorst Podium. Het zou goed zijn als daar ook gewoond kan worden. 
Pas als dat in gang gezet is en het is dan nog niet genoeg willen we doorpraten over woningen in Vathorst West. Maar voorlopig zijn we daar nog niet aan toe.