Westelijke Ontsluiting, en nu

De gemeenteraad sprak gisteravond over de Westelijke Ontsluiting. Dat is een weg die wij niet wensen, maar waarvan de raad eerder wel heeft besloten deze aan te leggen. We hebben ons door deel te nemen aan de coalitie gecommitteerd aan het uitvoeren van een besluit dat er al lag. Het dossier is echter nog niet gesloten en voor ons zijn er twee momenten waarop de uitvoering van het besluit ter discussie kan en moet komen: als blijkt dat het project financieel niet meer haalbaar is of als onomstotelijk vast staat dat het college de raad niet juist heeft geïnformeerd.

Over dat laatste ging het gisteravond. Groen in Amersfoort, dat met grote energie goed uitzoekwerk heeft gedaan, presenteerde de raad haar twijfels en opvattingen over het project. De wethouder en projectleider legden daar hun verhaal naast. In de afgelopen maanden zijn veel vragen gesteld, ook door ons, over modellen en aannames. Het college heeft op al deze aspecten en vragen uitgebreid antwoord gegeven.

Aan de raad gisteren de vraag: zijn de antwoorden en gegevens die het college heeft verstrekt, betrouwbaar? Mogen wij er vanuit gaan dat wat het college zegt, klopt? Vertrouwt de raad het college? Onze fractie heeft geoordeeld dat we geen aanleiding hebben om te denken dat het college onwaarheden verkondigt. Wij vertrouwen erop dat zij de raad goed heeft geïnformeerd en hebben het voorstel om het bestemmingsplan toch weer te wijzigen, afgewezen.

Hoe gaat het nu verder?
Het bureau dat op ons verzoek een second opinion uitvoert, bekijkt momenteel de financiële doorrekening van het college. Hun oordeel komt op 22 november naar de gemeenteraad  -  onder geheimhouding in verband met de vertrouwelijkheid van de cijfers vanwege de aanbesteding die nog moet gebeuren. De raad spreekt hier dan over, vermoedelijk op 4 december. Als blijkt dat het financieel niet past, ontstaat er een nieuwe situatie. Het worden nog spannende tijden.