Werk maken van energiezuinige woningen? Gewoon doen!

Eén van de speerpunten van GroenLinks voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is de energiezuinige renovatie van woningen in de Amersfoort. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat het huurders en huiseigenaren veel geld kan besparen. Bovendien zal dit extra werkgelegenheid opleveren voor regionale bouwbedrijven. GroenLinks wil daarom dat de gemeente de komende vier jaar het voortouw neemt om samen met alle betrokkenen werk te maken van deze ambitie.

Een gemiddeld Nederlands huishouden is  56 euro per maand kwijt aan elektriciteit en 96 euro aan gas. In totaal is een doorsnee gezin daarmee jaarlijks ongeveer 1.824 euro kwijt aan energie. Dat is veel geld en de verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog verder zal stijgen. Door de stijgende energiekosten komen steeds meer gezinnen in financiële problemen. Niet voor niets wordt er daarom wel gesproken over 'energiearmoede'. Investeren in het energiezuinig maken van woningen is dus niet alleen 'groen', maar zeker ook 'sociaal'.

Amersfoort telt ongeveer 65.000 huishoudens. Gezamenlijk betalen die huishoudens elk jaar een slordige 120 miljoen euro aan energiekosten. De komende gemeenteraadsperiode wordt er daarmee alleen al door particuliere huishoudens ongeveer een half miljard euro uitgeven aan energie. Geld dat nu vooral terechtkomt bij grote (internationale) energiemaatschappijen als Eon, Electrabel en RWE die dat geld verstoken in hun kolencentrales en kernreactoren. Dat moet en kan anders vindt GroenLinks.

Wat GroenLinks betreft gaan we in Amersfoort de komende vier jaar echt werk maken van het energiezuinig maken van woningen. Op die manier wordt het geld dat we nu kwijt zijn aan energiekosten geïnvesteerd in woningisolatie en het opwekken van schone energie. Hiermee wordt de energierekening voor huurders en woningeigenaren verlaagd en wordt het klimaat gespaard. Bovendien blijft het geld zo in de regio waarmee we extra werkgelegenheid creëren in de lokale bouwsector. Een win-win-win-situatie dus. Kortom, gewoon doen!     

Het energiezuinig maken van woningen is geen zaak van de gemeente alleen. Er zijn veel partijen bij betrokken. In de eerste plaats huurders en huiseigenaren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, banken, makelaars en lokale energiecollectieven. Juist omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn, kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het verbinden van al deze partijen. GroenLinks wil daarom dat de gemeente haar rol als aanjager en initiator de komende jaren nadrukkelijker gaat oppakken. Dat kan bijvoorbeeld door coalities aan te gaan met bouwers, woningcorporaties, financiers en particulieren. Daarnaast moet de gemeente natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven door haar eigen gebouwen energiezuiniger te maken. Ook kan de gemeente initiatieven vanuit de stad ondersteunen, zoals nu al gebeurt met het ter beschikking stellen van de daken van sporthallen voor zonnepanelen.

De gemeente kan er volgens GroenLinks echter nog veel meer aan doen om te zorgen dat gebouwen in Amersfoort energiezuiniger worden. Dit begint met een heldere visie en een duidelijke ambitie van de gemeente op dit punt. Voor GroenLinks zijn die visie en ambitie glashelder. Wie die ambitie deelt, stemt 19 maart GroenLinks!

Jeroen Bulthuis, kandidaat-raadslid GroenLinks Amersfoort.