Weg vrij voor gezamenlijke invulling plan Schothorsterlaan

De gemeente houdt niet vast aan het uitgangspunt om circa zestig woningen te bouwen aan de Schothorsterlaan, op de locatie van de voormalige Amfors-boerderij. Het plan om op deze bijzondere locatie aan de rand van Park Schothorst woningbouw te realiseren blijft bestaan, maar zestig woningen blijkt niet haalbaar. Loslaten van het oorspronkelijke aantal moet de weg vrijmaken om samen met de actiegroep Behoud Park Schothorst en andere buurtbewoners tot een alternatieve invulling van het plan te komen.

Dit voorjaar maakte de gemeente bekend dat ze een onderzoek was gestart naar de mogelijkheid om op deze plek circa 60 woning te bouwen. Het gaat om een braakliggend terrein dat na het afbranden van de Amfors-boerderij in gebruik is voor de opslag van materialen. Het terrein bestaat uit 2 kavels (zie hieronder) en zou in totaal voor ca. 25% bebouwd moeten worden: de noordelijke kavel zou onbebouwd blijven om hier de natuur- en recreatiefunctie te versterken en de zuidelijke kavel zou voor ongeveer de helft bebouwd worden.

Als GroenLinks waren we voorstander van dit plan, omdat deze plek altijd bebouwd is geweest en omdat we geschikte binnenstedelijke locaties het liefst maximaal voor woningbouw benutten, om te voorkomen dat we buiten de stad in het groen moeten bouwen. Bovendien hebben we altijd de overtuiging gehad dat het mogelijk is om op deze plek een plan te realiseren dat leidt tot versterking van de (ecologische) functie van het park en tegelijkertijd ruimte laat voor (beperkte) woningbouw. De afgelopen maanden is echter gebleken dat het aantal van 60 woningen te ambitieus is.

Het plan riep veel verontwaardigde reacties op en meer dan 3000 mensen tekenden de petitie om het tegen te houden. De zorgen van tegenstanders zitten vooral in het aantal woningen, het verkeer dat dit met zich mee zou brengen en de impact die dit op het aangrenzende park zou hebben. Bewoners gaven ook aan niet pertinent tegen elke vorm van woningbouw te zijn. Wel vinden zij dat we moeten kiezen voor een vorm die beter aansluit bij de boerderij die er ooit stond, met zo min mogelijk extra verkeer door het park en met minder woningen.

Het was volle bak zaterdagochtend in het Groene Huis over de herontwikkeling van het braakliggend terrein. "Veel vragen, begrijpelijke zorgen, en vooral ook interessante ideeën en een collectief gevoel dat we van deze bijzondere plek samen iets moois moeten maken," zegt raadslid Jeroen Bulthuis (wonen) die evenals fractievoorzitter Dillian Hos en wethouder Astrid Janssen aanwezig waren en in gesprek gingen over alternatieven voor het terrein dat nu dienst doet als opslaglocatie voor Amfors. Zoals bijvoorbeeld seniorenwoningen van Stichting Knarrenhof, zorgwoningen van Kwintes en een stadsboerderij beheerd door stadsboer Wietze Nauta. 

Als GroenLinks zijn we erg blij met de constructieve houding van de omwonenden en het feit dat zij willen meedenken over een invulling die voor hen wel aanvaardbaar is. Vasthouden aan het uitgangspunt van circa 60 woningen legde te veel druk op het proces om samen met de buurt tot een goed plan te komen. We zijn daarom blij met het voorstel van de betrokken wethouders om deze eis los te laten, al beseffen we dat dit niet bij iedereen alle zorgen en bezwaren zal wegnemen. Hopelijk maakt het wel de weg vrij om als gemeente, buurtbewoners en initiatiefnemers samen via een open en constructief proces aan een goede invulling van deze bijzondere plek te werken.