Bram Leeuwenkamp heeft schriftelijke vragen gesteld over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in Amersfoort. “Meerdere ouders van hoogbegaafde kinderen hebben mij de afgelopen tijd benaderd. Zij maken zich zorgen: het onderwijsaanbod in Amersfoort voor hoogbegaafde leerlingen is dit schooljaar behoorlijk verschraald.”

 

“Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is helaas nog steeds een onderbelicht thema, terwijl goed onderwijs een belangrijke voorwaarde is om het maximale uit jezelf te kunnen halen,” zegt ons raadslid Bram Leeuwenkamp. Zelf werkt hij in het voortgezet speciaal onderwijs, op een praktijkschool voor kinderen met leer-en gedragsproblemen.

“Binnen onze school werken we met kleine klassen, zodat de docent de kinderen de aandacht kan geven die zij nodig hebben. Dit is mogelijk, omdat er voor een leerling binnen het speciaal onderwijs meer geld beschikbaar is dan voor leerlingen binnen het reguliere onderwijs.” Voor kinderen die hoogbegaafd zijn, is er over het algemeen niet of zeer beperkt iets extra’s beschikbaar. De heersende gedachte is dat hoogbegaafde kinderen dit vanwege hun  begaafdheid niet nodig hebben, maar dat klopt niet.

Leeuwenkamp: “Net als voor kinderen in het speciaal onderwijs is voor deze kinderen goed onderwijs ook van belang om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Hoogbegaafde kinderen hebben een enorme honger naar kennis. Als zij hierin niet worden gevoed en zij bij wijze van spreken ‘op dieet’ worden gezet, raken zij gedemotiveerd, wat kan leiden tot onderpresteren of zelfs schooluitval. Als er voor hen geen goed onderwijs voor handen is, brengt dat risico’s met zich mee.

Formeel gezien is de rol van de gemeente ten aanzien van het onderwijs beperkt en is onderwijs aan hoogbegaafde kinderen een zaak van de landelijke politiek. “Desalniettemin vind ik het van belang dat het college in gesprek gaat met de schoolbesturen en het samenwerkingsverband en op zoek gaat naar oplossingen voor deze groep kinderen in Amersfoort.”