Muurhuizen (foto: W. van Rooijen)
Muurhuizen (foto: W. van Rooijen)

Visie op het Stadshart

Dinsdag 18 april besluit de gemeenteraad over de visie op het stadshart. Deze visie is het resultaat van een langdurig, interactief gesprek met de stad. Het resultaat valt daarom wat tegen. Het is vooral een optelsom van al in gang gezet beleid. Belangrijk voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad vinden we hoe er omgegaan wordt met verkeer. Daar zou deze visie zeker op kunnen worden aangescherpt. 

Van Martin Aarts, de stadsontwikkelaar van Rotterdam, leerde ik dat de stad pas aantrekkelijk is voor bezoekers als je er ook leuk kunt wonen. Want fijne bewoners, zijn je belangrijkste software om in de termen van deze visie op het stadshart te blijven. Alle reden dus om goed naar bewoners te luisteren als er een visie op het stadshart geschreven wordt. En toch...
Wie regelmatig in de binnenstad komt met de fiets of lopend kent het gevoel van de sokken gereden te worden op een van de singels. En van de bewoners ontvangen we berichten dat er soms wel 70km/u wordt gereden op de singel of er staat weer ergens een veel te grote vrachtwagen die zichzelf heeft klemgereden. Daar gaan we met ons historische stadshart, ons visitekaartje, onze toeristische trekpleister. Niet nodig, want we kunnen de bereikbaarheid voor bewoners op peil houden en tegelijkertijd de veiligheid verbeteren. De inrichting van straten kan daarbij enorm helpen. Want wie zijn straatprofiel inricht voor autoverkeer, creëert een autostraat. De vrienden van de Kamp en de bewonersgroep Zuidsingel/Varkensmarkt weten dit en hebben al herinrichtingsplannen getekend, die de ruimte veiliger en aantrekkelijker maken voor voetgangers en fietsers. Daarnaast kunnen we ervoor zorgen dat de sluiproute door de binnenstad onmogelijk gemaakt wordt. Waarom zouden auto's dwars door het centrum moeten rijden als ze er via de Stadsring ook omheen kunnen? De stad is geen museum, maar het zou wel een veilige plek moeten zijn voor langzaamrijdend verkeer en voor bewoners. En dat is het nu niet.
Wel op het museale af: Muurhuizen. Uniek. Nergens in de wereld is de rij van woningen gebouwd op de plek en met de stenen van een voormalige stadsmuur zo mooi gebleven. Helaas staan er nog steeds geparkeerde auto's tussen. In de ogen van GroenLinks doen we dan ons erfgoed tekort. Doet het college dan niets aan het verkeer in de historische binnenstad? Toch wel. Er wordt een experiment voorgesteld met de geparkeerde auto's op Spui en Havik. Mooi begin, niet gemakkelijk. Laten we daar in elk geval de Muurhuizen eraan toevoegen. Even voor uw beeld: tussen de Kortegracht en de Nieuwstraat hebben we het over 6 parkeerplekken. Dat moet op te lossen zijn. 
En het college gaat op zoek naar alternatieven voor de zware bevoorradingsvrachtwagens door de binnenstad en neemt daarbij gelijk de afvalophaaldienst mee. Met regiopartners als PicNic, Pon en Pot hebben wij daar het volste vertrouwen in.

Hier vind je de links naar de aanpassingen die GroenLinks voorstelt in de uitvoeringsplannen van het college: