elektrische scooters en bezorgdiensten
pilot ‘gebruik elektrische scooters door bezorgdiensten’

Vervolg pilot elektrische scooters: voor een schoner en stiller Amersfoort

GroenLinks diende in 2015 samen met de ChristenUnie en Amersfoort2014 een motie in die leidde tot de pilot ‘gebruik elektrische scooters door bezorgdiensten’. Nu de resultaten van de pilot bekend zijn, willen we in de Ronde van 30 mei spreken over de vervolgmogelijkheden.

We peilen bij andere fracties in hoeverre zij bereid zijn de pilot ‘elektrische scooters voor bezorgdiensten’ te continueren en of ze hiervoor ook financiële middelen beschikbaar willen stellen. Continueren en verbreden van de pilot levert een bijdrage aan de verbetering van onze luchtkwaliteit. Naast continueren pleiten GroenLinks, ChristenUnie en Amersfoort2014 ook voor de inzet van elektrische fietsen, de verbreding van de doelgroepen voor jongeren, andere ondernemers zoals makelaars, winkeliers en zorginstellingen. We zijn al geruime tijd samen bezig met het onderwerp luchtkwaliteit en de reductie van fijnstof in onze stad. Een belangrijke bron voor fijnstof is het verkeer. Naast autoverkeer zijn het met name de scooters (2 en 4 takt-scooters) die een grote bijdrage leveren aan de toename van fijnstof en roet in onze stad. Daarom willen we de doelgroep voor het gebruik van elektrische scooters en e-bikes uitbreiden.

De inhoud van de peiling vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dillian Hos (06 1662 2116), Femke van de Kolk (CU, 06 48949763) of Ben Stoelinga (Amersfoort2014, 06 1774 8372)