Nieuwe fractie GL Amersfoort
Nieuwe fractie GL Amersfoort

Verkenner: coalitie GL, D66, VVD en CU meest kansrijk

Verkenner Joris Backer heeft zijn eindrapportage afgerond en concludeert dat de combinatie van GroenLinks, D66, VVD en ChristenUnie de meeste kans maakt om een duurzame, stabiele en ambitieuze coalitie te vormen. Wij zijn blij dat we verder kunnen praten en dat Backer concludeert dat deze partijen ‘de uitdagingen waar Amersfoort voor staat met eenzelfde urgentie en ambitie het hoofd willen bieden.’

 

Backer heeft zijn advies gebaseerd op drie pijlers: de voorkeur voor een vierpartijencoalitie, de bereidheid om inhoudelijke verschillen te overbruggen door vrije kwesties op te nemen in een akkoord en het vertrouwen dat partijen onderling hebben opgebouwd in de afgelopen periode en licht zijn advies op dinsdag 17 april om 21.30 uur toe tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal.