Verkenningen nieuw college Amersfoort
Verkenningen nieuw college Amersfoort

Tweede ronde verkenningen nieuw colllege

Een kort bericht over de verkenningen voor een nieuwe Amersfoortse coalitie. Na het eerste gesprek van vorige week, hebben we gisteren een tweede gesprek gevoerd met de informateur, de heer Backer. In dat gesprek hebben we op zijn verzoek onze visie gegeven op een aantal onderwerpen. Het gesprek ging onder andere over duurzaamheid, woningbouw, een nieuw stadhuis, het sociaal domein, de Westelijke Rondweg en financiën.

We hebben herhaald wat we vorige week hebben gezegd: wij willen een coalitie die onze ambitie deelt om grote en vooruitstrevende stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Ook hebben we benadrukt dat wij veel belang hechten aan een stabiele coalitie. We werken graag samen met partijen die ook in het verleden hebben laten zien dat zij consistent en voorspelbaar in hun handelen zijn; dit geeft vertrouwen voor toekomstige samenwerking in eventuele moeilijke tijden. Coalitievorming op basis van inhoudelijke overeenstemming vinden wij minstens zo belangrijk als op basis van onderling vertrouwen.

Alle vijf partijen die waren uitgenodigd voor een tweede gesprek, hebben dit gesprek gevoerd. Het wachten is nu op het eindverslag van de heer Backer dat hij zal aanbieden aan de gemeenteraad. Daarin adviseert hij hoe de formatie verder kan verlopen.