Tot hier en niet VERDER!

De petitie 'Tot hier en niet VERDER!' op de website www.utrechtsnelweg.nl is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Op deze site willen zij u graag informeren over de activiteiten die de NMU en andere organisaties rondom het verschijnen van de Startnotities Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken ondernemen.

Bescherm onze leefomgeving en stop het onderzoek naar nieuwe snelwegen door het groen rondom Utrecht en Amersfoort. Dat moet anders!

1. Blijf af van waardevolle groene gebieden!Schrap het onderzoek naar nieuwe wegen door Rhijnauwen, Leidsche Rijn, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rijnenburg, Arkemheen-Eemland, Hoogland-west en Birkhoven. Het landelijk gebied rondom Utrecht en Amersfoort is onmisbaar voor een prettige leefomgeving en recreatie­gebied voor bijna een miljoen inwoners.

2. Werk nú aan echt duurzame mobiliteit!In de startnotities zijn fiets, openbaar vervoer en mobiliteits­management onvoldoende uitgewerkt. Hier liggen nog heel veel kansen! Ga niet praten over nieuwe wegen, zolang er geen stevig pakket van duurzame maatregelen op tafel ligt, dat uitbreiding van wegen overbodig maakt.

3. Ga voor een gezonde leefomgeving!Stel stevige ambities voor geluid, klimaat en luchtkwaliteit. De plannen moeten gericht zijn op de gezondheid van mensen en de leefkwaliteit. Hiervoor is meer nodig dan het voldoen aan de wettelijke norm.

Teken de petitie op www.utrechtsnelweg.nl!