Toekomstvisie Amersfoortse Heuvelrugzone

Beschermen en versterken van de natuurwaarden in de Amersfoortse Heuvelrugzone. Met dat uitgangspunt gaat het college aan de slag bij het opstellen van een visie op de toekomst van dit groene gebied. Deze dinsdag bespraken we het voorstel in de raad. GroenLinks is verheugd over de nadruk die het voorstel legt op de natuurwaarden van het gebied. “Dat geeft al een duidelijke richting aan,” zegt Tanika Scherbinski.

 

De visie moet voorkomen dat de groene en cultuurhistorische waarden van dit mooie gebied in de knel komen. “De druk op dit gebied neemt toe door alle uitdagingen waar we in de stad voor staan, zoals woningbouw.”

GroenLinks wil geen grootschalige woningbouw in de Amersfoortse Heuvelrugzone aan de zuidkant van Amersfoort, in de overgang van stedelijk naar landelijk gebied. Nieuwe initiatieven en projecten willen we alleen toestaan als ze helpen bij het beschermen en versterken van het groene karakter en de cultuurhistorische waarden, zoals wethouder Astrid Janssen dinsdag zei. Ook moet er een goede balans zijn tussen ruimte voor natuur en recreatie. Het college wil voorstellen voor de visie uitwerken met brede participatie vanuit de samenleving.