tijdelijke bewoning rechtbankgebouw
Het voormalig rechtbankgebouw: ideaal pand voor tijdelijke bewoning

Tijdelijke bewoning voormalig rechtbankgebouw

Onze raadsleden Bram Leeuwenkamp en Jeroen Bulthuis hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid tot tijdelijke bewoning van het oude rechtbankgebouw aan de Stationsstraat en mogelijk ook het pand ernaast. Het is in het bezit van de gemeente en dit soort kantoorpanden zijn ideaal om te gebruiken voor tijdelijke bewoning, aldus de twee. En gezien de hoge woningnood in Amersfoort is het van belang dat we de beperkte ruimte die we hebben optimaal benutten. 

“We hebben in Amersfoort een relatief hoog percentage kantoorpanden dat nog leegstaat. Deze gebouwen zijn ideaal om te gebruiken voor tijdelijke bewoning," vinden Bram en Jeroen. "Onderzoeken of het oude rechtbankgebouw hiervoor in aanmerking komt, is een voor de hand liggende keuze. Het gebouw is immers in het bezit van de gemeente.”

Bram en Jeroen hebben de volgende vragen gesteld:

  1. Op welke termijn is het college van plan om de locatie van het oude rechtbankgebouw te gaan herontwikkelen en welke proces heeft zij daarbij voor ogen?
  2. Welk tijdelijk gebruik vindt op dit moment plaats in de twee bestaande gebouwen?
  3. Is het mogelijk om tot aan de sloop/herontwikkeling (de rest van) de gebouwen te gebruiken voor tijdelijke bewoning? Zo, ja onder welke voorwaarden? Zo, nee waarom niet?
  4. Indien ja: Hoeveel mensen zouden (indicatief) gehuisvest kunnen worden in deze gebouwen en om welke doelgroepen zou het hierbij kunnen gaan?
  5. Wat zijn indicatief de kosten van het tijdelijk bewoonbaar maken van de twee gebouwen?
  6. Is het college bereid op korte termijn nader onderzoek te doen naar hoe tijdelijke bewoning van het oude rechtbankgebouw mogelijk gemaakt kan worden?