Di-Rect in Fluor @Peter Putters
Di-Rect in Fluor @Peter Putters

Subsidie poppodium Fluor grotendeels doorgesluisd naar Nieuwe Stad

Poppodium Fluor zit in de problemen. Qua belangstelling in de plus, maar financieel in de min. Met stukje bij beetje weer gemeentegeld erbij om de deuren open te kunnen houden. Amersfoort wil weer voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat zien we bij de lokale omroep, bij De War.  En ook nu weer. Zo wordt het opnieuw niets met het Amersfoortse poppodium. Wat moet Fluor doen: de organisatie op orde krijgen. Het bestuur moet hand in eigen boezem steken en zo nodig plaatsmaken voor competentere bestuurders.  Want ze zaten erbij en keken ernaar. Wat moet de gemeente doen: ophouden met deze organisatie uitmergelen, zorgen voor een weerbaarheidsreserve en de subsidie structureel verhogen.

 

Weet u het nog?

Fluor, als De Kelder vanwege de financiële risico’s op het laatste moment niet naar het Eemhuis, maar vervolgens wel naar De Nieuwe Stad. Met een businesscase die door de gemeenteraad als zeer risicovol werd gezien; en vervolgens door slecht beheer en slecht toezicht dik in de rode cijfers. Knulligheid ten top: het principe ‘design and build’ mag er toch niet toe leiden dat aan het eind van het geld nog steeds geen keuken en geluidsapparatuur geïnstalleerd is. En dat dus de daghoreca – basis van het businessmodel – niet van de grond komt, en er voor hoog bedrag per jaar apparatuur gehuurd moet worden. Knullig, inderdaad. En dat terwijl Fluor ruim 4,5 ton subsidie per jaar incasseert, € 50.000 meer dan vergelijkbare podia.

Maar kijk je even verder, dan zie je iets anders.

O, wat was de gemeente trots op de constructie die met De Nieuwe Stad voor het poppodium werd bedacht. Er was in ‘een voor Nederland unieke situatie gecreëerd, waarbij door middel van publiek/private samenwerking tegen bijzonder lage kosten (afgezet tegen de gemiddelde investering in vergelijkbare gemeenten) een (nieuwe) popculturele voorziening is gecreëerd’. Wat betekent dit? De gemeente heeft met De Nieuwe Stad afspraken gemaakt: DNS financiert de verbouwing voor het poppodium. Fluor huurt het gebouw en betaalt via de huur de verbouwing terug. En die huur? Die is veel hoger dan referentiepodia betalen (cijfers: in 2014 ontving Fluor € 455.000 subsidie, vergelijkbare podia € 403.000; huisvestingskosten Fluor: € 239.000; referentiepodia: € 80.000 – bron: Zoutman 2014). Het mogen voor de gemeente ‘bijzonder lage kosten’ zijn geweest; uiteindelijk is Fluor de dupe. De subsidie van de gemeente wordt voor een groot deel doorgesluisd naar De Nieuwe Stad en Fluor moet het doen met zeker honderdduizend euro per jaar minder dan andere podia. Met daarnaast de pech dat de ontwikkeling van De Nieuwe Stad vertraagd verloopt, en de service – en andere huisvestingskosten veel hoger zijn (tot 2,5 maal) dan voorzien.

Is het dan gek dat je in de problemen raakt? Dat Fluor- met het vel over de oren - grijpt naar niet-wenselijke constructies als panrolling en andere lapmiddelen zoals schoonmaak in eigen beheer, waardoor met veel gepers en geduw een sluitende begroting voor 2018 wordt getoond (met wel € 3.000 in de plus en grote, slecht op te vangen risico’s).

Wat moet Fluor doen: de organisatie op orde krijgen. Het bestuur moet hand in eigen boezem steken en zo nodig plaatsmaken voor competentere bestuurders.  Want ze zaten erbij en keken ernaar… Wat moet de gemeente doen: ophouden met deze organisatie uitmergelen, zorgen voor een weerbaarheidsreserve en de subsidie structureel verhogen.