Scooters van het fietspad af

De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad af. Dat was onze inbreng tijdens een bijeenkomst over het Amersfoortse fietsbeleid in de gemeenteraad. Scooters (officieel snorfietsen)* zorgen voor veel onrust op het fietspad. Daarnaast is het ook ongezond om er als fietser achter te rijden: scooters produceren meer schadelijke uitlaatgassen dan een vrachtwagen. Snel eraf dus, zei onze woordvoerder Dillian Hos.

 

Het Fietsplan - we spraken over de uitvoering ervan, is er gekomen na een motie van GroenLinks en is unaniem door de raad aangenomen. Het geeft een breed beeld op het fietsbeleid in Amersfoort en zet in op verbetering voor de fietser. Aanvankelijk was er weinig geld om het uit te voeren, maar bij de coalitieonderhandelingen vorig jaar heeft GroenLinks 5 miljoen geclaimd voor versnelde uitvoering van het fietsplan.

Er ligt nu een voorstel om veel fietsverbindingen te verbeteren, er komen nieuwe fietspaden, is er geld om de veiligheid te stimuleren en we gaan stallingen verbeteren. Er komt zelfs een onderzoek naar een grote fietsenstalling onder de Hof. Het fietsbeleid van de gemeente is inmiddels dusdanig succesvol, dat er steeds meer geparkeerde fietsen in het centrum staan. Dat vraagt om een oplossing.

Grotere, gedurfde keuzes

Wij zijn erg blij met alle maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Het wordt echt beter voor de fietser. Wel blijven we kritisch over ‘het bredere omdenken’: de grotere, gedurfde keuzes die Amersfoort nog aantrekkelijker maken voor fietsers. Zoals aanpakken van de Stadsring en vaker voorrang voor de fietser en de auto laten wachten, in plaats van andersom. Fietsers spelen nog niet de hoofdrol in onze stad – en dat is wel een van de vijf ambities in het plan. Zolang fietspaden nog rustig een jaar dicht worden gegooid doordat er bouwcontainers op de weg zijn geplaatst, zijn we er nog niet.

Een maatregel die nu al wel mogelijk is en voor de fietser snel resultaat oplevert, is het verwijzen van de snorfiets naar de rijbaan. Daar wordt al lang over gesproken in Nederland. Amsterdam heeft de stap aangedurfd en stuurt scooters – mét helmplicht – naar de rijbaan. Wij vinden dit verstandig. Daarmee zijn de snelheidsverschillen op het fietspad kleiner. Scooterrijders zijn niet gefocust op de fietser met wie zij het fietspad delen. Ze rijden harder en creëren hiermee onrust en als fietser rijd je in de schadelijke dampen uit de uitlaat. Op wegen waar de maximale snelheid voor gemotoriseerde verkeer al laag is, kan ook de snorfietser veilig terecht.

Deze maatregel is in het Fietsplan al genoemd, maar er is in Amersfoort nog geen actie op ondernomen. Daarom hebben wij nu in de raad aangekondigd om niet af te wachten maar dit snel op de agenda te zetten. PvdA, D66, ChristenUnie en de SP zijn positief. Nu de andere partijen nog overtuigen dat we lef moeten tonen als we echt iets voor de fietser willen betekenen.

*Scooter, officieel snorfiets, heeft blauw kenteken, geen helmplicht, mag max. 25 km/u. Brommer: geel kenteken, wel helmplicht, max. 45 km/u. Moet al vaak naar de rijbaan.