Scholen als afspiegeling van de wijk

Wij vinden het van belang dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. Op dinsdag 9 april gaan we daarom in gesprek met betrokkenen uit het onderwijsveld en raadsleden, tijdens een rondetafelgesprek dat we samen met D66 hebben georganiseerd. In hoeverre gaan leerlingen in de eigen wijk naar school en hoe kunnen we dat bevorderen?

Waarom vinden we dit belangrijk? Raadslid Bram Leeuwenkamp - die scholen ziet als maatschappij in het klein - licht toe in dit artikel.

Scholen als maatschappij in het klein
Op school bereiden we kinderen voor op de toekomst. Kinderen doen er kennis en vaardigheden op die ze later in de maatschappij nodig zullen hebben. Ze leren rekenen en spellen, wat de hoofdstad van Drenthe is en wie Napoleon Bonaparte was. Ook leren ze respectvol met elkaar omgaan, dat er verschillen zijn tussen mensen en dat deze verschillen er mogen zijn. Eigenlijk is de school een soort maatschappij in het klein waar kinderen leren hoe je met al die verschillende mensen op een vreedzame manier kunt samenleven.

Het gevaar van segregatie
Wanneer kinderen echter opgroeien op een school die wat betreft samenstelling eenzijdig is, bestaat het risico dat ze ook opgroeien met een eenzijdig perspectief van de samenleving. Deze segregatie in het onderwijs is onwenselijk, omdat het kinderen de kans ontneemt om kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf te leren kennen en te begrijpen.

De situatie in Amersfoort
Onderwijssegregatie is een serieus probleem in Nederland: de Onderwijsraad concludeerde vorig jaar dat de segregatie op scholen in Nederland is toegenomen. Ook in Amersfoort is er sprake van segregatie: in het Soesterkwartier vertrekken ‘s morgens veel kinderen naar scholen buiten de eigen wijk. In Liendert staan twee basisscholen die op geen enkele manier een afspiegeling van de eigen wijk zijn. Dat zijn gevolgen van keuzes die we als gemeente maken in ons huisvestingsbeleid en ook zijn het keuzes die ouders maken. Keuzes die vergaande gevolgen hebben voor hoe kinderen opgroeien in onze stad, voor wijken waar de sociale samenhang onder druk staat en uiteindelijk ook met gevolgen voor hoe wij samen een stad willen zijn.

Wij vinden het daarom van belang dat kinderen in Amersfoort zoveel mogelijk in de eigen wijk naar school gaan. Dat vergroot de sociale samenhang binnen een wijk, legt minder druk op de infrastructuur: leerlingen kunnen lopend of met de fiets naar school worden gebracht en tenslotte is het in een diverse stad als Amersfoort belangrijk dat kinderen van jongs af aan al ervaren dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons onderscheidt van elkaar.

Wil je meer weten over onze visie op onderwijs in Amersfoort of geeft dit stuk aanleiding om daar eens met ons over door te praten? Neem dan contact op met Bram Leeuwenkamp, onze woordvoerder Onderwijs. Telefoon: 06 2440 0202 of mail: bl.leeuwenkamp@amersfoort.nl