Saneringsfonds maakt eind aan schuldstess

Onze wethouder Cees van Eijk tekende gisteren voor het Amersfoortse saneringsfonds, onderdeel van het nieuwe schuldhulpbeleid waar hij voor staat. Het fonds is bedoeld voor Amersfoorters die vanwege hoge schulden vastlopen. Zij kunnen via Stadsring51 een beroep op het fonds doen. “Mensen met schulden kunnen zo echt aan een toekomstperspectief werken,” zegt Youssef El-Messaoudi, ons raadslid met werk en inkomen in zijn portefeuille. Hij is erg enthousiast over de nieuwe manier waarop Amersfoort mensen met schulden kan gaan helpen.

 

Met het saneringsfonds kan schuldhulpbureau Stadsring51 de komende jaren 80 tot 90 procent van haar cliënten helpen om uit de schulden komen. Dat zijn al snel honderden Amersfoorters. Stadsring51 koopt met het fonds in één keer de schulden van een cliënt bij verschillende schuldeisers af. Als cliënt heb je dan alleen nog te maken met een overzichtelijke afbetalingsregeling bij Stadsring51. Dat biedt rust en overzicht en ook beduidend minder administratieve rompslomp.

“Het saneringsfonds verlost mensen van de stress die schulden met zich meebrengen. Langdurige geldzorgen kunnen enorm verlammend werken,” aldus wethouder Cees van Eijk. “De stress kan hoog oplopen en dat werkt negatief door op allerlei levensgebieden, zo blijkt steeds meer uit wetenschappelijk onderzoek.”

Stadsring51 kan met het saneringsfonds afspraken maken over gedeeltelijke kwijtschelding met schuldeisers als de Belastingdienst, woningcorporaties en webwinkels en betaalt wat overblijft met een saneringskrediet uit het fonds. Het fenomeen van een saneringsfonds is niet nieuw. Wel nieuw is het feit dat de private sector in Amersfoort bijdraagt. Naast de gemeente storten Rabobank Amersfoort-Eemland, zorgverzekeraar Menzis, de Parochiële Caritas Instelling en het Sociaal Fonds geld in het saneringsfonds.

Geldcheck033

Naast het saneringsfonds lanceert Van Eijk maandag ook de campagne geldcheck033: een website met een overzicht van alle regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld voor sport en culturele activiteiten, kleding en schoolkosten voor kinderen. Amersfoorters kunnen hier eenvoudig nagaan waarvoor zij in aanmerking komen en regelingen ook direct aanvragen.