Tijd voor verandering in Amersfoort. Tijd om de stad te verduurzamen, om te zorgen dat er woningen bij komen. En ook tijd om te zorgen dat iedereen in onze samenleving er echt bij hoort. Dit waren onze drijfveren bij het onderhandelen over het coalitie-akkoord, dat vrijdag 15 juni na weken van intensief onderhandelen is gepresenteerd. Opvallend is de centrale rol voor duurzaamheid en de inclusieve samenleving. 

 

"We hebben eerst onze gezamenlijke visie op de stad en de samenleving benoemd," zegt Astrid Janssen, "en van daaruit gekeken welke maatregelen nodig zijn. De vier partijen hebben de gezamenlijke overtuiging dat we nu echt werk moeten maken van de energietransitie en daar ben ik erg blij mee.” 

Janssen is door de fractie voorgedragen als wethouder. Zij krijgt de energietransitie, ruimtelijke ordening en de omgevingswet in haar portefeuille en ze wordt de coördinerend wethouder duurzaamheid. 

Daarnaast heeft de inclusieve samenleving een belangrijke plaats in het akkoord gekregen. Armoede, laaggeletterdheid, seksuele geaardheid, een migratie-achtergrond, deze coalitie wil ervoor zorgen dat dit niet langer redenen zijn waarom mensen uitgesloten worden. 

Beoogd wethouder Cees van Eijk krijgt diversiteit in zijn portefeuille, naast armoede-bestrijding en jeugd/jeugdzorg. Van Eijk was al eerder wethouder voor GroenLinks in Amersfoort en ziet ernaar uit om juist hier werk van te maken.

"Al met al ben ik zeer tevreden over het akkoord," zegt Dillian Hos, de kersverse fractievoorzitter. "Het is echt een akkoord waar ambitie uit spreekt. We gaan aan de slag.”