De onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord verlopen voorspoedig. Nadat rond het dossier Westelijke ontsluiting de afgelopen weken lastige gesprekken zijn gevoerd, is vervolgens over zorg, werk en inkomen, duurzaamheid, cultuur, sport en groen gesproken. De komende week staan onder andere financiën en bestuur op het programma. We hopen binnen enkele weken een coalitieakkoord te kunnen presenteren.