Nog meer woningen aan de Keerkring?

Wie is het al opgevallen? Omdat de gemeente geld nodig heeft, wordt gekeken naar de mogelijke verkoop van sportvelden in de stad. Intussen krijgt voetbalvereniging APWC geen subsidie voor kunstgras; hun sportveld staat op de lijst voor mogelijke verkoop staat.

En een college dat om de hete brij heen draait. Het zit er dik in dat APWC binnenkort een ander veld moet gaan zoeken. Maar wat in de hele discussie tot op heden onderbelicht blijft: als het veld van APWC bebouwd zou worden, komen er nog meer woningen op die plek aan de Keerkring.

De locatie is immers vlakbij Keerkring 5, de plek waar binnenkort 200 woningen worden gebouwd. Het zouden er 250 zijn, maar dat werd als een te grote belasting voor de buurt gezien. Vooral lastig vanwege de druk op de wijk die de huishoudens opleveren, was de redenering. Hoe passen extra woningen daar dan bij? Hoeven die bewoners dan niet 's morgens naar hun werk? Hoeft daar dan niet nog een oversteekplaats over de hoofdfietsroute gemaakt te worden? Ik weet het antwoord al: "u wil toch ook dat er sociale huurwoningen gebouwd worden?" of "maar u wil toch ook inbreiding?". Maar volgens mij hoeven sociale huurwoningen en uitbreiding niet op een stuk gras. Zoek een vervallen of leegstaand gebouw dat gesloopt kan worden. En laat die voetballers lekker sporten in hun eigen wijk.