Nieuw beleidsplan pakt schuldhulpverlening breder aan

“Bij mensen met schulden is niet alleen geld het probleem, vaak speelt er meer. Denk aan werkloosheid, psychosociale problemen, onvoorziene levensgebeurtenissen. Om inwoners beter te kunnen helpen, is het daarom belangrijk dat we naar al deze elementen kijken.” Wethouder Cees van Eijk (werk en inkomen) staat voor een zogenoemde integrale aanpak bij schuldhulpverlening. Het nieuwe beleidsplan ‘Hulp die doorwerkt’ dat vandaag aan de raad is aangeboden, geeft hier invulling aan.

Het nieuwe beleidsplan is gericht op wat mensen aankunnen, het verminderen van de stress over financiële problemen en kent een brede benadering van zowel preventie als hulp bij schulden. Er is sprake van een ‘herstructureringsfonds’ en het verstrekken van saneringskredieten om meerdere schulden bij verschillende schuldeisers te kunnen afkopen en te bundelen tot één schuld bij één instantie. Dit idee werkt de gemeente samen met het Sociaal Fonds Amersfoort en Stadsring51 de komende maanden uit.

De raad buigt zich op 5 februari over dit voorstel.

De Adviesraad Sociaal Domein Amersfoort (ASD) reageerde positief op het beleidsplan: ‘Het beleid bouwt voort op wat er tot nu toe in Amersfoort al aan vooruitstrevend beleid is opgebouwd en uitgevoerd, maar slaat ook nieuwe wegen in op basis van de opgedane ervaringen.’

Het nieuwe beleidsplan voor schuldhulpverlening helpt bij het aanpakken van de toenemende schuldenproblematiek in Amersfoort. “We blijven in Amersfoort allereerst inzetten op het voorkomen van financiële problemen en schulden. Wanneer er toch financiële problemen of schulden zijn bieden we alle inwoners laagdrempelige en toegankelijke schuldhulpverlening.”