Raadsleden Youssef el-Messaoudi (GL) en Kees Kraanen (VVD) dienen morgen - 15 mei - een motie in waarin zij het college verzoeken het Maatwerkvangnet dat er is voor (ex-)gedetineerden met een huurwoning eveneens beschikbaar te maken voor (ex-)gedetineerden met een koopwoning.

 

Ex-gedetineerden lopen bij re-integratie in de samenleving vaak tegen problemen aan die voor terugval in de criminaliteit kunnen zorgen. Juiste nazorg - bijvoorbeeld op het gebied van inkomen en huisvesting - maakt de kans op recidive kleiner.
El-Messaoudi: “Voor (ex-)gedetineerden die woonruimte huren, is het uitgangspunt dat deze ruimte na de detentie weer beschikbaar is, dat kosten niet onnodig oplopen en dat we met de verhuurder kijken welke mogelijkheden er zijn voor behoud van huisvesting. Degenen met een eigen woning moeten zelf afspraken maken met de hypotheekverstrekker. Wij vinden dat er te allen tijde een beroep gedaan moet kunnen worden op het maatwerkvangnet, ongeacht het feit of je voor de detentie huurde dan wel een koopwoning had.”
De beleidsnotitie over nazorg aan ex-gedetineerden staat morgen, 15 mei, op de raadsagenda.