De GroenLinks-fractie vraagt zich af of de bouwplannen voor het nieuwe Meander Medisch Centrum aan de Maatweg vertraging gaan oplopen, nu uit publicaties blijkt dat banken vanwege de financiële crisis terughoudend zijn om ziekenhuizen geld te lenen. De fractie heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 

In het Parool van 2 januari 2009, in het artikel 'Bank blokkeert modernisering ziekenhuizen', zegt de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, Frank de Grave, dat bouwplannen van ziekenhuizen forse vertraging oplopen omdat banken hen geen geld willen lenen. In datzelfde artikel wordt dit bevestigd door Jan Kleijne, voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Naar aanleiding van daarvan stelt de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan B en W:

  • Is de terughoudendheid van banken al onderwerp van gesprek geweest tussen de gemeente en de betrokken partijen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?
  • Is er op enigerlei wijze vertraging in de bouw van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg? Zo ja, wat zijn de consequenties hiervan?
  • Onderkent u het belang dat Amersfoort en de regio heeft bij het voorkomen van vertraging bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis? Welke rol ziet u voor de gemeente hierin? Wat doet u en kunt u doen om eventuele vertraging te voorkomen?
  • Bent u bereid om de Nederlandse Zorgautoriteit actief te ondersteunen in haar oproep aan het kabinet om dezelfde garanties aan ziekenhuizen te geven als het kabinet aan de banken heeft gegeven?
  • Bent u zelf bereid om garanties af te geven om eventuele vertragingen te voorkomen?

   Informatie

      www.parool.nl

      www.nieuwbouwmeander.nl

   Reageren

      Annemiek de Crom, raadslid GroenLinks Amersfoort, a.decrom@raad-amersfoort.nl